UUTISIA VILJAKETJUSTA

Tuotantokustannusten nousu luo epävarmuutta tilan talouteen ja painetta korkeiden satotasojen saavuttamiseen

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 4.11.2021

Lannoite ja energiakustannusten nopea nousu on ajanut viljelijät ahtaalle. Vaikka sadon 2021 ostohinnat ovat 40–60 % suuremmat kuin viime kaudella, on heikko satotaso pitänyt myyntitulot maltillisina.

PTT-ennuste, maa- ja elintarviketalous syksy 2021 ennustetaan, että maatalouden markkinatuotot laskevat tänä vuonna prosentin verran kääntyen kuitenkin ensi vuonna hienoiseen kasvuun.

Maatalouden tärkeimpien tuotantopanosten hinnat kääntyivät keväällä voimakkaaseen nousuun, ja hinnat ovat nyt jopa kaksinkertaiset lannoitteiden raaka-aineissa.

Lannoitevuoteen lähdettiin Suomessa heinäkuussa noin 40 prosenttia korkeammilla hinnoilla verrattuna vuodentakaisiin hintoihin. Hintojen nousu on seurausta lannoiteraaka-aineiden hintojen noususta maailmalla. Hintojen nousu jatkuu talvea ja kevättä kohden. Lannoitteiden hintataso säilyy selvästi edellisvuotta korkeammalla. Hintojen nousu kuitenkin taittuu ja uuteen lannoitevuoteen heinäkuussa 2022 lähdetään matalammalta tasolta kuin tänä vuonna.

Öljyn hinta on palautunut vuoden takaisesta koronakuopasta. Energian hinnan nousu lisää maatalouden kustannuksia ennustekaudella

Kaksi vuotta peräkkäin kasvanut maatalouden yrittäjätulo kääntyy laskuun. Yrittäjätuloa laskevat kasvukauden poikkeuksellisista sääolosuhteista johtunut heikko sato sekä tuotantopanosten hintojen nousu.  Hintojen nousun seurauksena panoskäyttöä sopeutetaan. Kasvinviljelyssä markkinatuottojen pieneneminen näkyy erityisesti ohran ja kauran kohdalla, kun sadon määrä jää merkittävästi keskimääräistä pienemmäksi.

Tuotannonkustannusten hahmottaminen ja niiden kattamiseen tarvittavan tulon määrittäminen ovat vallitsevassa markkinatilanteessa erittäin tärkeässä asemassa ja vaativat perehtyneisyyttä. Hahmottelemaan tulevien kausien tarpeista ja menneiden kausien tilanteesta voi tehdä VYR tuotantokustannuslaskurilla.

VYR kustannuslaskuri

Osa ostajista on julkaissut tulevan satokauden markkinahintoja  

Esimerkiksi kauran syksyn hinnat vaihtelevat toimituspaikasta riippuen, mutta parhaimmillaan hinnat ovat 175 €/tn. ProAgria NSL:n laskelmien mukaan tämä tarkoittaisi tämän hetken muuttuvien kustannusten hintatasolla, että satotason pitäisi olla vähintään 5 333 kg/ha.