UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU 27 kauran käyttö elintarviketeollisuudessa kasvussa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 18.11.2021

Kauran tuotantoennuste on yhä suuri. Pohjois-Amerikan ongelmat avaavat vientimarkkinoita kauralle.

Strategie grainsin EU 27 + UK kauran tuotantoennustetta laskettiin hieman aikaisemmista arvioista. Kuuma ja kuiva kesä vaikutti viljojen kehitykseen Skandinaviassa. Ruotsin tuotantoennustetta laskettiin selvästi aikaisemmista arvioista. Myös Tšekin, Saksan, Tanskan ja Romanian tuotantoennusteita laskettiin aikaisemmista. Ennusteita sen sijaan nostettiin Espanjan, Puolan, Ranskan ja Liettuan suhteen.

EU 27 + UK yhteenlaskettu kauran tuotantoennuste kaudelle 2021/22 on yhä suuri noin 9 miljoonaa tonnia. Ennuste on vain 0,5 miljoonaa tonnia pienempi kuin alueen suurin kaurasato vuonna 2020.

Vaikka sato on iso, laatuongelmia etenkin painon ja pienten jyvien suhteen on raportoitu mm. Suomesta. DON ongelmia ei tällä kaudella vaikuttaisi olevan. Ruotsissa kauran laatu on ollut tällä kaudella kohtuullinen.

Kauran elintarvikekäyttöennuste kaudelle 2021/22 on kasvanut. Tämä johtuu kauran maitojuomakäytön lisääntymisestä. Viime kauteen verrattuna kauran elintarvikekäyttöennuste on kasvanut 80 tuhatta tonnia. Käyttö on lisääntynyt tasaisesti mm. Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Saksassa ja Espanjassa. Kauran elintarvikekäytön ennustetaan kohoavan tällä kaudella EU 27 alueella 1,1 miljoonaan tonniin.

Kauran rehukäyttöennuste on kasvanut kuluvalle kaudelle tehdyistä aikaisemmista ennusteista. Rehukäyttöennuste on kasvanut mm. Puolassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa. Ruotsissa kauraa käytetään arvioitua vähemmän rehuksi saatavuushaasteiden seurauksena. Viime kauteen verrattuna kauran rehukäytön ennustetaan pienentyvän tarjonnan ollessa maltillisempaa. Käyttöennuste on 6 miljoonaa tonnia. Ennuste on silti yhä korkea yli viiden vuoden keskiarvon (5,7 milj. tn).

Euroopan unionin sisällä kauraa ennustetaan liikkuvan noin miljoona tonnia. Suomen vientiennustetta on nostettu, kauran viennin suuntautuen etenkin Saksaan. Myös Ruotsin ja Puolan viennin arvioidaan olevan suurempaa kuin aikaisemmissa ennusteissa. Liettuasta ennustetaan vietävän yhä enemmän kauraa Latviaan. Viime kauteen verrattuna kauraa liikkuu vähemmän EU:n sisällä. Saksan oman tuotannon kasvettua on heidän tuontitarpeensa pienentynyt. Tarjontaa on viime kautta vähemmän etenkin Suomessa mutta myös Baltian maissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Puolassa.

Kolmansien maiden vientiennuste on kasvanut aikaisemmista arvioista. Tämä johtuu Pohjois-Amerikan erittäin heikosta tilanteesta. Skandinaviasta on mahdollista viedä kauraa Kanadan tavallisille markkina-alueille Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Viennin kolmansiin maihin arvioidaan olevan suurempaa kuin viime kaudella nousten 380 tuhanteen tonniin.  

Varastojen arvioidaan olevan kauden lopussa kevyemmät kuin viime kauden päätyttyä hyvin raskaaseen kaurataseeseen. Loppuvarastoennuste kuluvalle kaudelle on 1,4 miljoonaa tonnia.

  • Lähde: Strategie grains