UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljatilitysten enimmäismaksuaikoihin muutoksia 1.11.2021 alkaen

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 15.10.2021

Elintarvikemarkkinalaki muuttuu 1.11.2021 (elintarvikemarkkinalain 2 a §). Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksujen viivästymisen katsotaan heikentävän tavarantoimittajan taloudellista elinkelpoisuutta. Lakimuutoksen taustalla on EU:n hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä annettu direktiivi (2019/633), jossa kielletään liian pitkiksi katsotut maksuajat.

Lakiin tulee muun muassa säännös maksuajoista, mitä ei ole tällä hetkellä voimassa olevassa laissa. Viljakaupassa tämä merkitsee 30 päivän maksuaikaa sekä muutoksia niistä sopimisesta, maksuajan alkamisajankohdasta sekä maksujen jakamisesta eriin.

Ostajan on maksettava viljasta sopimuksen mukaisesti 30 päivää toimituksesta tai maksettavan määrän vahvistamisesta. Koska vilja ei ole nopeasti pilaantuva tuote, myyjä ja ostaja voivat sopia erikseen maksuajan pidentämisestä maksimissaan 60 päivään.

Pykälässä mainitut maksuajat (30/60 pv) ovat enimmäismaksuaikoja. Myös näitä lyhyemmät maksuajat ovat edelleen sallittuja.

Maksun jakamista eriin ei mainita elintarvikemarkkinalain säännöksessä tai sen taustalla olevassa direktiivissä. Maksu on siten kokonaisuudessaan maksettava säädetyn enimmäismaksuajan (30 tai 60 pv) kuluessa. Maksua ei saa jakaa keinotekoisesti moneen osaan pidemmän maksuajan saamista varten.

Elintarvikemarkkinalain muutos maksuaikoja koskevasta säännöstä astuu voimaan uusien toimitussopimusten kohdalla 1.11.2021. Aiemmin tehdyt sopimukset on muutettava lain mukaisiksi 1.5.2022 mennessä.

Yllä esitetyt määritelmät ovat yleisiä määräyksiä liittyen uuteen elintarvikemarkkinalain maksuaikoihin. Erikoistilanteissa on oltava yhteydessä suoraan ostajaan.

Opastusta ja esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta maksuaikoihin