UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ruokavirasto: Ennakkotietoa viljasadon laadusta

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 30.9.2021

Rehuviljan hehtopainot ovat matalia ja pieniä jyviä on paljon. Myöhemmin puitujen vehnien sakoluku tippui selkeästi

Tiedot perustuvat noin 450 analysoituun näytteeseen. Laatutiedot tarkentuvat tulevien viikkojen aikana, kun näytteitä saadaan lisää.

Vehnä

Noin puolet tutkituista kevätvehnänäytteistä on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Puintien edetessä noin neljänneksessä tutkituista näytteistä sakoluvut ovat laskeneet alle 180 sekunnin. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,5 kiloa ja syysvehnällä 80,2 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,8 prosenttia ja syysvehnällä 11,7 prosenttia.

Ruis

Rukiin tutkituista näytteistä kaikki oli sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 263 sekuntia ja hehtopaino 78,1 kiloa.

Kaura

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,4 kiloa on noin kaksi kiloa viime vuoden hehtopainoa matalampi. Kauran pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla.

Ohra

Rehuohranäytteissä noin puolet on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 63,3 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,0 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2020. Ohran satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3900 kiloa hehtaarilta. 

Mallasohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on korkeampi ja jyväkoko lajittelun perusteella pienempi kuin vuonna 2020. Tässä vaiheessa tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,7 prosenttia ja lajittelutulos 88,7 prosenttia.