UUTISIA VILJAKETJUSTA

Puintisesonki ohi – sato pieni ja laatu vaihteleva ympäri maan

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 23.9.2021

Vuoden viimeinen puintiseuranta tehtiin keskiviikon 22.9. tilanteen pohjalta. Huolta aiheuttaa niin vilja- kun kotieläintilojen kannattavuus vallitsevan tilanteen seurauksena. Syysvehnäalan arvioidaan olevan todella suuri.

Uudellamaalla viimeiset syysviljat olivat kylvössä keskiviikkona. Ensimmäiset kylvökset ovat komeilla orailla, mutta viimeisimmät kylvökset eivät ole vielä pinnassa kylmien säiden hidastaessa orastumista. Puimatta jää joitakin lohkoja, etenkin Keski-Uudellamaalla. Öljykasvi- ja härkäpapulohkot, joilla on heikot sato-odotukset, murskataan peltoon. Myös joitakin heikkoja viljalohkoja jää puimatta. Viljan laatuarviot ovat hyvin vaihtelevia. Yleisesti ottaen kaura on kevyttä ja viimeisissä vehnäerissä sakoluku laskenut aikaisemmin puiduista.

Kymenlaaksossa kevätvehnä-, ohra- ja kaurasadon arvioidaan jäävän alle puoleen totutusta tasosta. Kaura on kevätviljoista heikoin. Vilja on kevyttä ja pienijyväistä. Syyskylvöt ovat alueella valmiit.

Varsinais-Suomessa kevätviljoista etenkin kaura on hyvin kevyttä. Syysviljoja on kylvetty paljon, syysvehnän kylvöjä tehdään vielä niin kauan kuin poutaa riittää. Aikaisemmin kylvetyt syysviljat alkavat tulla oraalle. Osa öljykasveista vielä puimatta, mutta kylvöala oli keväällä pieni. Kesäkuussa kylvetyt rypsit kukkivat vielä. Myös myöhään kylvettyjä jälkiversoneita kauroja on puimatta pieni määrä. Muuten kaikki korjattavaksi kelpuutetut alat on puitu. Korjaamatta jäi 1–3 % alasta huonon kasvuston vuoksi. Arvio vehnä- ja kaurasadosta on alueellisista eroista riippuen 30–60 % totutusta määrästä. Ohra on selvästi heikompi jääden arvioiden mukaan selvästi alle puoleen ympäri maakuntaa.

Satakunnassa vehnä- ja ohrasato on määrällisesti pelättyä parempi jääden 75 % totutusta. Kaurasato on heikompi jääden hieman yli puoleen tavallisesta satomäärästä. Öljykasvien puinnit ovat vielä kesken Satakunnassa, mutta syysviljat on pääosin kylvetty. Laatu on alueella hyvin vaihtelevaa. Sato jäi kaiken kaikkiaan huonoksi ja taloudelliset menetykset heikosta sadosta johtuen muodostuvat todella suuriksi. Samaan aikaan tuotantokustannukset ovat nousseet. Tämä heikentää tilojen kannattavuutta radikaalisti. Pieni sato ja jyrkästi kohonneet kustannukset ovat tuomassa todella isoja taloudellisia haasteita myös lihantuottajille. 

Päijät-Hämeessä kevätviljat ovat pääsääntöisesti kevyttä ja jyväkoko pieni. Syysviljaa on kylvetty todella reippaasti. Lähinnä syysvehnää, mutta myös ruista

Etelä-Pohjanmaalla laatu vaihtelee voimakkaasti. Valkuaiset ovat olleet suurimmassa osassa näytteitä korkeita. Tärkkelys vaikuttaa jääneen vähän matalaksi. Hlp vaihtelee kaikilla viljoilla, ja näyttää lajikkeella olevan jopa muita vuosia suurempi vaikutus. Seulonta hiukan viimevuotista heikompi. Kaksitahoiset ohrat, kevätvehnät ja myöhäiset kaurat olleet toisen arvion mukaan hyviä. Syysviljojen kylvöt ovat alueella valmiit. Sato oli Etelä-Pohjanmaalla ohrissa välttävä, samoin kauroilla, mutta vehnä ja öljykasvit tuottivat kohtalaisen hyvän sadon. Syysviljat olivat voittajia tänä vuonna. Syyskylvöjä tehdään tänä syksynä paljon.

Pohjanmaalla kevätviljojen laadun arvioidaan olleen keskimääräisiä.  Kaksitahoisten ohrien jossain erissä valkuaiset korkeat, kun sato jäi hieman pienemmäksi. Syyskylvö ala tuplaantuu. Alan kasvu on lähes kokonaan syysvehnää.

Pohjois-Pohjanmaalla viimeisiä tehdään viimeisiä puinteja. Viljoissa ei ole havaittu toksiineja.

Keski-Suomessa hehtopainot ovat viime vuoteen verrattuna 3-5 kg kevyempiä ohralla ja varsinkin kauralla. Kauralla on ollut jopa alle 50 kg painoja. Kaurassa on erittäin paljon pientä jyvää. Hometoksiineja ei ole havaittu. Kevätvehnän sako ja hlp huonot ja menevät pääsääntöisesti rehuksi. Syysvehnä paljon parempaa laadultaan. Puimatta ei jää tavallista enempää kasvustoja.

Pohjois-Savossa laadut ovat kohtuullisia. Hehtolitrapainot ovat jääneet tavanomaisista hyvistä painoista. Alueen syysviljat on kylvetty. Syksyllä 2021 kylvettiin tavallista enemmän syysvehnää. Huonoja kasvustoja on jätetty tarkoituksella puimatta. Niitä on mm. murskattu maahaan tai korjattu rehuksi. Satomäärä jää Pohjois-Savossa ennätyksellisen huonoksi. Viljaa liikkuu nyt huonosti, kun ostajilla ei ole rahaa eikä halua jatkaa tappiollista kotieläntuotantoa, ja myyjillä ei ole mitä myydä tai hintojen odotetaan nousevan. Alueella mietitään kovasti ensi kesän vilja-aloja, lähinnä ohraa, koska lannoitteen hinnat ovat nousseet jo kipurajan yli. Moni viljelijä miettii mille pinta-alalle viljoja ostaisi lannoitteet ja paljonko jättäisi pelloista kesannoksi /viherlannoitusnurmiksi yms.

Etelä-Karjalassa kevätvehnä sakoluku on myllyvehnän rajamailla. Hlp tavallista matalampi. Ohra tavallista kevyempää ja kaura hyvin kevyttä. Kevätviljojen satotasot jäivät noin puoleen tavallisesta. Kevätrapsi kärsi vähiten helteistä ja veden puutteesta.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu

Kartta puituna 22 9 2021