UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kevätviljojen puinnit edenneet hyvin - kevätöljykasvien puinnit alkaneet etelässä

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 7.9.2021

Puinnit ovat edenneet hyvin viime viikolla. Kevätrypsin puinnit ovat aluillaan Etelä-Suomessa. Hometoksiineja ei ole havaittu puidussa sadossa huolestuttavia määriä.

Uudellamaalla puinnit alkavat lähestyä loppua. Puintien arvioidaan venyvän lokakuulle asti, sillä kasvustot vihertävät vielä paikoin. Syyskylvöt jatkuvat runsailla pinta-aloilla. Varsinkin syysvehnää tulee kylvetyksi todella paljon verrattuna normaalisyksyyn. Laatutiedot ovat vaihtelevia. Liikkeellä on hyvin korkeavalkuaispitoista kuin myös hyvin matalavalkuaispitoista viljaa. Hehtolitrapainot ovat olleet puidussa sadossa hyvät vehnillä, mutta kauralla painot ovat hyvin matalat.

Kymenlaaksossa puinnit ovat edenneet viikossa, mutta vaihtelu tahdissa on todella suurta. Osa tiloista on jo valmiina, kun osalla puituna on alle puolet. Kauran arvioidaan olevan tällä kaudella hyvin pientä ja kevyttä. Vehnän laatu on ollut tähän asti hyvä ja myös ohran paino on ollut kohtuullista. Syyskylvöjä on tehty paljon ja niitä jatketaan vielä.

Varsinais-Suomessa kevätviljat ovat yleisesti ottaen kevyitä. Jonkin verran on sateiden takia kasvustojen ränsistymistä sekä tähkäidäntää. Myöhäisimmin kylvetyt kasvustot eivät ole vielä puintivalmiita, mutta etenkin näissä kasvustoissa on paljon jälkiversontaa. Jälkiversonta on voimakasta etenkin kauralla ja ohralla. Osa puimattomista pelloista tullaan murskaamaan tai muokkaamaan peltoon. Syyskylvöjä tehdään yhä.

Satakunnassa kylvöt alkavat olla pääasiallisesti loppusuoralla. Maakunnan sisällä on toki vaihtelua puintien valmistumisen suhteen. Kevätviljojen puinnit ovat noin 90 % valmiit. Kevätöljykasvien puinteja on aloiteltu. Sato jää alueella pieneksi etenkin kauralla.

Päijät-Hämeessä arvioidaan syysviljojen olleen laadultaan elintarvikelaatuista. Mallasohran valkuaiset ovat olleet korkeat. Kevätviljat ovat olleet pääsääntöisesti kevyitä. Ohrasato jää hyvin pieneksi maakunnan alueella. Myös kaura ja kevätvehnäsato jää noin kolmannekseen totutusta satotasosta.

Pirkanmaalla laatuarviot myötäilevät Satakuntaa ja Päijät-Hämettä. Kevätvilja on ollut kevyttä ja valkuaiset ovat korkeat. Sadon arvioidaan jäävän alle puoleen totutusta kaikilla kevätviljoilla. Syysvehnän sato sen sijaan oli hyvä.

Etelä-Pohjanmaalla laatu on vaihdellut paljon. Ohran paino on vaihdellut 57–75 kilon välillä ja kauran 47–62 kilon välillä. Lajikkeiden välinen ero on suuri. Valkuainen on parempi ja toisaalta tärkkelys huonompi kuin ”tavallisena” syksynä. Toksiineja ei juurikaan ole ilmennyt, vaikka viimeiset puinnit ovat jo hiukan väriä ottaneetkin. Viljan paino on noussut puintien edetessä. Monitahoiset ohralajikkeet ovat olleet heikkoja. Sateet ovat laskeneet viljojen laatua. Syysvehnää on kylvetty paljon. Kevätrypsin puinnit ovat alkaneet.

Pohjanmaalla puinnit ovat loppusuoralla. Toukokuun puolenvälin jälkeen kylvetty vilja on kevyempää ja tuottaa pienemmän sadon, kun keväällä ennen sateita kylvetyt lohkot. Syysviljaa kylvetään ennätyksellisen suuri ala.

Keski-Suomessa puintien arvioidaan olevan 90 % valmiit. Sato jää heikoksi kaikilla kevätviljoilla. Ohra- ja kaurasato ovat noin 70 % totutusta.

Pohjois-Savossa pelätään viljan tarjonnan olevan hyvin tiukka talvella etenkin rehuohran suhteen. Sadon kokonaismäärän arvioidaan jäävän alle puoleen totutusta. Laadultaan puitu vilja on ollut kevyttä. Alueelle tulee kylvöön jonkin verran syysviljoja, lähinnä vehnää. Moni viljelijä haluaisi kokeilla nyt alueella syyskylvöisiä viljoja.

Pohjois-Karjalassa sato jää noin 65 % totutusta. Puitu vilja on ollut kevyttä. Vain vettä parhaiten pidättäneillä pelloilla saadaan tavallinen satomäärä. Syysviljat on saatu hyvin kylvettyä ja ala vaikuttaisi olevan hienoisessa kasvussa.

Etelä-Karjalassa kauran hlp on matala (40–55 kg). Myös monitahoinen ohra on todella kevyttä. Syysvehnä ja ruis olivat laadultaan hyviä. Syyskylvöjä tehty enemmän kuin viime vuonna, vaikka kaikkia suunniteltuja ei olla päästy kylvämään. Syysrapsin kylvöala tuplaantui. Rikkoja paljon syyskylvöissä, joten rikkatorjunta monilla lohkoilla tarpeen jo syksyllä.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu.

Kartta puituna 6 9 2021

VYR seuraa puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.