UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU 27 kauran tuotantoennuste suuri

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 30.9.2021

Strategie grains kertoo, että kauden 2021/22 EU 27 kaurataseeseen tehtiin muutoksia Puolan tuotantoarvion kasvaessa ja Pohjoismaiden ennusteiden laskiessa. Kauran rehukäytön ennustetaan jäävän viime kaudesta sekä taseen pysyvän yhä raskaana.

EU 27 kauran tuotantoennustetta on nostettu Puolassa, Espanjassa ja Tšekissä, mutta laskettu Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Romaniassa. Puolan tuotantoennuste kasvoi 140 tuhatta tonnia 1,58 miljoonaan tonniin. EU 27 + UK tuotantoennuste on yhä suuri 9,1 miljoonan tonnin tasolla. Toteutuessaan ennustettu tuotantomäärä on toiseksi suurin vuoden 2004 jälkeen.

Elintarvikekäytön ennusteisiin ei ole tehty muutoksia aikaisemmasta ennusteesta. Nykyinen käyttöennuste 1,1 milj. tonnia on 60 tuhatta tonnia suurempi kuin viime kaudella. Kauran elintarvikekäyttö on kasvanut tasaista tahtia etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa (sekä Iso-Britanniassa).

Kauran rehukäyttöennustetta on nostettu aikaisemmasta. Toisaaltakäyttöennuste on pienempi kuin viime kaudella. Käyttöennuste jää 5,9 milj. tonniin, mikä on 0,4 milj. tonnia vähemmän kuin kaudella 2020/21. Toisaalta kuluvan kauden rehukäyttöennuste on suurempi, kun käyttö on keskimääräisesti ollut viimeisen viiden vuoden aikana (5,7 milj. tn)

EU:n sisällä kauran arvioidaan liikkuvan enemmän kuin aikaisemmassa arviossa (0,9 milj. tn). Puolan vientiennuste on kasvanut ja kauraa arvioidaan vietävän etenkin Saksaan ja Alankomaihin. Vuotta aikaisempaan verrattuna kauraa liikkuu sisämarkkinoilla maasta toiseen vähemmän. Saksan tuontitarve on pienentynyt samoin kuin Alankomaiden ja Tanskan. Samanaikaisesti kauran saatavuus on pienemää mm. Suomesta ja Baltian maista.

Euroopan ulkopuolelle arvioidaan vietävän viime kautta enemmän kauraa etenkin Ruotsista. Suomesta ennustetaan vietävän myös jonkin verran kauraa Pohjois-Amerikkaan.

EU 27 kauran loppuvarastoennustetta kaudelle 2021/22 on laskettu hieman viime kuusta. Varastoennuste on yhä raskas johtuen mm. rehukäyttöennusteen pienentymisestä.

  • Lähde: Strategie grains