UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vienti veti keväällä

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.8.2021

Huhti-toukokuussa onnistuttiin viemään kiitettävästi kauran lisäksi ohraa ja vehnää.

Tullin tilastot kertovat, että huhtikuun aikana kauraa vietiin vajaat 24 000 tonnia. Vientiä tehtiin huhtikuussa suurimmaksi osaksi Saksaan. Toukokuussa kauraa vietiin hieman alle 40 000 tonnia. Toukokuun vienti tehtiin suurimmaksi huhtikuun tapaan suurimmaksi osaksi Saksaan, mutta vientiä tehtiin merkittävästi myös Alankomaihin. Kumulatiivista vientikertymää oli kauralle kertynyt heinä-toukokuun aikana noin 331 000 tonnia. Vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla kumulatiivinen vientikertymä oli noin 407 000 tonnia.

Ohraa vietiin huhtikuussa vajaat 29 000 tonnia. Suurin osa viennistä, 27 500 tonnia, tehtiin Tunisiaan. Toukokuussa ohraa vietiin noin 11 000 tonnia, josta suurin osa Saksaan ja Tanskaan. Kumulatiivista vientikertymää oli ohralle kertynyt heinä-toukokuussa noin 106 000 tonnia. Vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla kumulatiivinen vientikertymä oli noin 182 000 tonnia.

Vehnää vietiin huhtikuussa reilut 13 000 tonnia, josta suurin osa vietiin Pohjois-Irlantiin. Vientiä tehtiin huhtikuussa myös Norjaan. Toukokuussa vienti ei tapahtunut. Kumulatiivista vientikertymää oli vehnälle kertynyt heinä-toukokuussa reilut 56 000 tonnia. Vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla kumulatiivinen vientikertymä oli noin 153 000 tonnia.

Vienti 8 2021