UUTISIA VILJAKETJUSTA

Puinnit etenevät - puintipoutaa toivotaan koko maahan

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 12.8.2021

Sato-odotukset ovat suurimmassa osassa maata heikot. Tilanne selkeytyy puintien edetessä, mutta etenkin kaura- ja ohrasadon arvioidaan jäävän pieneksi. Syysvehnäsato on ollut hyvä. Odotettavissa on suuri syyskylvöisten pinta-ala.

Uudellamaalla heikot sato-odotukset ovat alkaneet realisoitua puintien edetessä. Pitkä hellejakso osui niin Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa kevätviljoilla kriittiseen kasvuvaiheeseen heikentäen satotasoja. Jyvien on havaittu Uudellamaalla olevan tavanomaista pienempiä ja kevyempiä. Puinnit ovat edenneet maakunnassa sadekuurojen välisinä aikoina. Aikaiset puinnit ovat suosineet syyskylvöisten kylvöjä. Odotettavissa on suuri pinta-ala syysviljoja.

Kymenlaaksossa ovat alueelliset erot olleet erittäin suuria. Osalta lohkoista tullee lähes keskiverto sato, kun taas osa lohkoista jää kokonaan puimatta heikon ja olemattoman kasvuston vuoksi. Etenkin kaurat ja ohrat, erityisesti monitahoiset, ovat kärsineet kesän sääoloista erittäin paljon. Hyvän kasvukunnon ja multavuuden omaavat lohkot ovat vaikeasta kasvukaudesta huolimatta tuottaneet kohtuullista satoa. Huonon kasvukunnon ja matalan multavuuden lohkot ovat kärsineet selkeästi. Kasvustoissa on runsaasti ruostetta, joka osaltaan heikentää satotasoja ja laatua. Jo puidut viljat ovat laaduiltaan olleet yhtä vaihtelevia kuin satotasotkin. On erittäin kevyttä viljaa, mutta myös hyvin painavaa viljaa. Valkuaispitoisuudet ovat olleet ensimmäisissä puinneissa korkeat. Sateet ovat olleet koko kasvukauden erittäin paikallisia ja sadantamäärissä on ollut todella suurta vaihtelua.

Varsinais-Suomessa puinnit ovat edenneet kohtuullisessa tahdissa, mutta sateet ovat hidastaneet etenemistä. Nyt odotellaan puintipoutajaksoa. Sato on jäämässä selkeästi keskimääräistä heikommaksi etenkin kauralla ja ohralla. Syysvehnäsato on ollut paikoin jopa keskimääräistä parempi.

Satakunnassa säätilat eivät ole suosineet puintien etenemistä. Paikallisissa ukkoskuuroissa satanut vettä isojakin määriä, osin myös rakeita. Erityinen huomio tulee kiinnittää viljaa kuivatessa kuivaus ja jäähdytysaikaan, sekä erityisesti esipuhdistajan säätöihin varsinkin kauran, mutta myös muiden viljalajien osalta. Pidemmällä kierrätyksellä ja hyvällä esipuhdistuksella on saatu viljojen, etenkin kauran hehtopainoihin merkittävää parannusta. Öljykasveista odotetaan hyvää satoa.

Hämeen ja Pirkanmaan alueella on ollut haastava kasvukausi. Kasvustot ovat hyvin vaihtelevia ja viereisten lohkojen välillä voi olla suuria eroja. Puitu vilja on ollut kevyttä, mutta lopullinen laatu tiedetään kylvöjen edettyä tarkemmin. Syyskylvöille on kohtuu hyvät olosuhteet ja puituja peltoa alkaa olla kylvöjä varten, mutta paikalliset sadekuurot voivat haitata syyskylvöjäkin.

Etelä-Pohjanmaalla on havaittu helteiden vieneen sadosta ison osan erityisesti ohralla ja kauralla. Puidut viljan kosteus on ollut matala. Hehtolitrapainoissa vaihtelu ollut isoa. Osa sadosta ei ole kauppakelpoista tänä vuonna ja se tuo ison loven viljelijän kukkaroon. Sääolot ovat nyt sateiset ja näyttää siltä, että vielä viikon puinnit ovat lähes pysähdyksissä. Syysviljoista on korjattu hyviä satoja. Koska puinneille on päästy aikaisin, on odotettavissa, että syyskylvöjä tehdään keskimääräistä enemmän.

Pohjanmaalla puinnit etenevät vauhdilla. Puintikosteudet olleet alhaisia ja polttoainetta on säästynyt. Loppuviikosta aletaan puimaan kasvustoja, jotka eivät ole ns. pakkotuleentuneita. Myöhemmin puitujen viljojen satotasojen ja laadun toivotaan olevan ensimmäisiä puinteja korkeampia.

Pohjois-Pohjanmaalla puinnit ovat vielä aivan alussa. Ensimmäiset karkeat arviot ovat ohran sadon jäävän pieneksi. Kauran satonäkymät ovat positiivisemmat, mutta alle keskimääräisen. Tarkemmin tilannetta pystytään arvioimaan tulevilla viikoilla.

Keski-Suomessa huolta aiheuttaa kaikkien viljojen yhtäaikainen valmistuminen. Keväällä pellot kuorettuivat pahasti ja se näkyy arvioidussa sadonmäärässä.

Pohjois-Savossa on puitu aikaisia monitahoisia ohria. Kasvustot ovat pystyjä, mutta satoa kertyy normaaliin verrattuna heikosti, noin 50-60 % totutusta sadosta. Laatu puiduilla viljoilla on ollut kohtalaista.

Pohjois-Karjalassa puinnit ovat vielä alussa.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu.

Kartta puituna 11 8 2021

VYR seuraa puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.