UUTISIA VILJAKETJUSTA

Puidun viljan laatu hyvin vaihtelevaa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 31.8.2021

Puinnit etenivät viikonloppuna poutasäässä. Puidun sadon laatu on hyvin vaihtelevaa, mutta pääosin sen on havaittu olevan kevätviljoilla hyvin kevyttä. Hometoksiinipitoisuudet ovat olleet tähän mennessä puidussa sadossa matalat.

Länsi-Uudellamaalla puinnit ovat edenneet viikonlopun aikana reipasta tahtia. Keski- ja Itä-Uudellamaalla ollaan selvästi jäljessä läntistä puolta maakunnasta. Tähän mennessä puidun vehnän laatu on ollut kohtuullista, mutta vallitsevat sääolosuhteet ovat saaneet siellä täällä tähkäidäntää aikaan. Kauran hehtolitrapainot ovat olleet matalia. Elokuun aikana on satanut yli 200 mm vettä, mikä on haitannut niin puinteja kuin myös syyskylvöjä. Osa viljelijöistä on asettanut syyskylvöt puintien edelle, heikoin odotetun sadon takia. Kasvustot ovat hyvin eriaikaisia pitkän kylvökauden seurauksena.

Kymenlaaksossa puinnit ovat edenneet jonkin verran viime maanantaista. Alueella on tehty samoja havaintoja tähkäidännästä ja kauran keveydestä kuin Uudellamaalla. Sato-odotukset ovat 40 % pienemmät totutusta hehtaarisadosta ohralla ja kauralla.

Päijät-Hämeessä laatu on syysvehnällä ollut hyvä. Mallasohran valkuaiset ovat olleet liian korkeita ja puitu kaura kevyttä. Kuiva ja kuuma heinäkuu on selkeästi kurittanut kasvustoja. Rehevienkin näköisistä kasvustoista on saatu heikkoja satoja. Syysvehnän suosio on kasvussa ja aikaisten puintien seurauksena sen kylvöala on suuri.

Varsinais-Suomessa sadon arvioidaan jäävän kaikilla viljoilla alle 60 % totutusta. Heikoin sato on selvästi ohralla. Kauralla on havaittu voimakasta jälkiversontaa myöhään kylvetyillä lohkoilla. Pellot ovat hyvin märkiä ja niiden kuivumista odotellaan syyskylvöjen saattamiseksi päätökseen. Kevätviljojen sato ja laatu ovat laskeneet puintien edetessä. DON-pitoisuudet eivät ole olleet vielä korkeita. 

Satakunnassa puinnit etenivät hyvin viikonloppuna. Suurin osa ohrasta (3/4) ja yli puolet kaurasta sekä vehnästä on puitu. Ohrasadon arvioidaan jäävän pieneksi, jopa vain puoleen totutusta. Sadejakson jälkeen puitujen vehnien sakoluvut ovat laskeneet osin alle myllyjen vastaanottorajojen. Jos sää pysyy poutaisena, niin puinnit saadaan suurimmaksi osaksi valmiiksi tällä viikolla.

Pirkanmaalla puituna on noin puolet vilja-alasta. Puitu ohra on ollut hyvin kevyttä. Sateet ovat aiheuttaneet kaikkien viljojen pintatummumista. Kiinnostus syysviljoihin on kasvanut selvästi viime vuosina alueella. Nyt kylvöjä haluttaisiin vielä tehdä, mutta pellot ovat liian märkiä kylvöille.

Keski-Suomessa erot puintien etenemisessä on suurta maakunnan sisällä. Puinnit ovat edenneet viikonloppuna hyvin, mutta laatu on ollut pettymys. Sekä puitu ohra ja kaura ovat olleet hyvin kevyitä.

Etelä-Pohjanmaalla sato jää arvioiden mukaan keskimääräistä alhaisemmaksi kaikilla viljoilla. Ensimmäisten puintien viljat ovat olleet kevyitä, mutta muuten laatu on ollut kohtuullista. Syyskylvöjä tullaan tekemään tänä syksynä paljon.

Pohjanmaalla kylvöt ovat jo pitkällä. Viljasadon arvioidaan jäävän keskimääräisestä 10–15 %, joten sadosta odotetaan kohtuullista. Myös viljan paino on ollut kohtuullisella tasolla.

Pohjois-Savossa puidun viljan on havaittu olleen pientä jyväkooltaan sekä hehtolitrapainojen alhaisia. Sato jää noin puoleen totutusta. Sateet ovat ränsistyttäneet kasvustoja. Puinnit etenevät nyt vauhdilla sateiden lakattua ja satomäärän ollessa pieni. Osa aloista jää korjaamatta heikon sadon takia.

Pohjois-Karjalassa puidusta sadosta on tehty seuraavat havainnot: Hlp matala rehuviljoilla, sakoluku korkea vehnillä, valkuainen matala syysvehnillä, surkastuneita jyviä kevätviljoilla normaalia enemmän. Syysviljoja sekä syysöljykasveja on kylvetty ja kylvetään vielä. Syyskylvöisten pinta-ala tulee olemaan tavallista suurempi.

Etelä-Karjalassa sadon arvioidaan jäävän todella heikoksi kaikilla kevätviljoilla. Puinnit ovat edenneet kohtuullisesti viime viikonlopun aikana.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu. 

Kartta puituna 30 8 2021

VYR seuraa puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.