UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kanadasta viety kauraa ja kauratuotteita hurjaa tahtia

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 11.8.2021

Kanada on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa Chilen markkinoilla, mutta yhä suurin markkinalue on rajanaapuri Yhdysvallat.

Oatinformation kertoo Statistics Canadan tietoihin perustuen Kanadan kauran viennin ollen vahvaa elo-kesäkuussa 2020–2021. Vientiä tehtiin 1 890 tuhatta tonnia, mikä oli 11 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin samalla aikavälillä. Viennin arvioidaan nousevan koko kaudella 1 970 ja 2 000 tuhannen tonnin välille. 

Kanadasta kauraa on viety elo-kesäkuun vientipotista 962 tuhatta tonnina Yhdysvaltojen myllyteollisuuden käyttöön, meriteitse ulkomaille 489 tuhatta tonnia ja Yhdysvaltoihin hevosten rehuksi 443 tuhatta tonnia.  Vahva ulkomainen kauran kysyntä sekä Yhdysvaltojen myllyteollisuuden kysyntä on vetänyt kauran vientimääriä edellisestä kaudesta ylöspäin.  Kuluvalla kaudella viennin ennustetaan jäävän selvästi viime kaudesta johtuen kuivuuden aiheuttamista sadon menetyksistä. Satomenetysten ennustetaan näkyvän etenkin meriteitse vietävän kauran vientimäärissä.

Elo-kesäkuussa 2020/21 viennistä Chile on noussut merkittäväksi kohdemaaksi. Chileen on viety kyseisellä ajanjaksolla 202 tuhatta tonnia kauraa. Eniten kauraa viedään yhä Yhdysvaltoihin, jonne vietiin 1 406 tuhatta tonnia elo-kesäkuun aikana.

Kanadan kauratuotevienti on ollut erittäin suurta. Elo-kesäkuun vientimäärä oli 16 % suurempaa kuin samalla aikavälillä vuotta aikaisemmin. Tuotevienti Yhdysvaltoihin kasvoi 15 % ja muihin maihin hieman yli 16 %. Yhteensä kauratuotteita vietiin maasta 1 022 tuhatta tonnia, mistä Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden osuus oli 470 tuhatta tonnia.