UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n tasolla satotasojen odotetaan olevan yli keskimääräisen

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.8.2021

Suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa leuto sää ja riittävät vesivarastot nostivat sato-odotuksia kevätviljoilla. Joillakin alueilla syysviljojen puinteja on haitannut jatkuvat sateet, mikä on hieman pienentänyt satotasoarviota syysviljoilla viime kuusta. Ruotsissa, Baltian maissa ja Suomessa poikkeuksellisen kuuma heinäkuu vaikutti negatiivisesti viljojen jyväntäyttymiseen kevätviljoilla.

Pohjois-Euroopassa on ollut poikkeuksellisen kuumaa. Myös etelässä ja idässä on kärsitty kuumuudesta. Idässä heinäkuun alun ankara hellejakso vaikutti negatiivisesti kevätviljoihin etenkin alueilla joissa oli jo valmiiksi kuivaa. 

Euroopan puolisella Venäjällä maan eteläosissa hellejakso ei elokuussa enää vahingoittanut syysviljoja, mutta keskiosissa helle vaikutti negatiivisesti jyväntäyttymisvaiheessa olleisiin kasvustoihin.

Ranskassa kevätviljojen satoennusteita on nostettu tavallista suuremman sadannan ansiosta. Syysviljojen satoennuste pysyy muuttumattomana. Sateet ovat haitanneet syysviljojen puintien etenemistä sekä aiheuttaneet laatutappiota.

Epävakaa sää vallitsi Saksassa heinä-elokuussa. Puinnit ovat venyneet lännessä ja etelässä sateista johtuen. Sato- ja laatutappiota on odotettavissa näillä alueilla. 

Ruotsissa lämpötilat olivat keskimääräistä korkeammat koko heinäkuun ja laskivat elokuun puolella keskimääräistä matalammiksi. Sadanta oli lähellä keskimääräistä sademäärää. Rapsi on suurimmaksi osaksi puitu, mutta viljojen puinnit ovat vielä kesken. Sateet ja matalat lämpötilat ovat hidastaneet puintien etenemistä. Satoarviot ovat hyvin vaihtelevat alueittain epätasaisesti tulleiden sateiden takia. 

Baltiassa ja Suomessa heinäkuu oli kuuma. Lämpötilat olivat 5–6 päivää yli 30 °C. Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana lämpötilat olivat joko alle keskimääräisen tai lähellä sitä. Sadantaa saatiin 1.7.–15.8. keskimääräisesti Liettuassa ja Latviassa, mutta keskimääräistä vähemmän Suomessa ja Virossa. Baltiassa ja Suomessa sateet painottuivat elokuun alkuun. 

Baltiassa ja Suomessa vallinneet korkeat lämpötilat lyhensivät kevätviljojen jyväntäyttymisvaihetta ja vaikuttivat negatiivisesti niin satotasoihin kuin myös viljan laatuun. Kuivuus vaikutti osaltaan tilanteeseen sadannan ollen vähäistä kesä-heinäkuussa. Baltiassa rapsin ja viljojen puinnit ovat käynnissä. Syysvehnän puinnit alkoivat 2 viikkoa aikaisemmin kuin tavallisesti.

Areas of concern 8 2021

Lähde: JRC MARS Bulletin Crop Monitoring in Europe