UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU 27 kauran tuotantoennustetta laskettu kuluvalle markkinakaudelle

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 19.8.2021

Irlannissa ja Iso-Britanniassa odotetaan hyvää kaurasatoa. Pohjois-Euroopassa kuivuus ja helle pienensivät sato-odotuksia ja samalla vientimahdollisuuksia.

EU 27 alueen kauran tuotantoennustetta on laskettu viime kuusta. Pohjois-Euroopassa kuuma ja kuiva kasvukausi vaikutti negatiivisesti jyväntäyttymiseen ja näin ollen satoon. Sateet tulivat liian myöhään korjatakseen tilannetta.  Toisaalta mm. Irlannissa ja Romaniassa kauran tuotantoennuste on odotettua parempi. EU 27 kauran tuotantoennuste kaudelle 2021/22 on 7,95 milj. tn, mikä on edelleen varsin suuri. EU 27 + UK tuotantoennuste on 9,1 milj. tn.

Kauran elintarvikekäyttöön ei tehty suuria muutoksia viime kuun ennusteesta. Viime kauteen verrattuna käyttöennuste nousee 1,1 miljoonaan tonniin EU 27 alueella. EU:n alueella kauran käyttö elintarvikkeeksi on jatkanut kasvua etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa. Myös Iso-Britanniassa käyttö on lisääntynyt tasaista tahtia.

Kauran rehukäytön ennustetaan laskevan selkeäasti viimekaudesta (EU + UK -0,6 milj. tn) johtuen kauran heikommasta tarjonnasta ja muiden viljojen kilpailukykyisestä hintatasosta. EU 27 kauran rehukäyttöennuste kuluvalle kaudelle on 5,8 milj. tn.

EU 27 kauran liikkumisen sisämarkkinoilla arvioidaan pysyvän viime kuun ennusteen tavoin 0,8 milj. tonnissa. Kauraa arvioidaan liikkuvan vähemmän kuin viime kaudella Saksan, Alankomaiden ja Tanskan pienentyneen tuontitarpeen seurauksena.

Viennin kolmansiin maihin ennustetaan kasvavan etenkin Ruotsista ja Irlannista. Suomesta sen sijaan ei uskota vietävän poikkeuksellisen suuria määriä pienentyneen tuotantoennusteen takia. EU 27 alueelta vientiä ennustetaan tehtäväksi enemmän kuin viime kaudella.

Kauran varastojen ennustetaan olevan raskaat kauden 2021/22 loputtua. Tämä johtuu etenkin kauran rehukäyttöennusteen pienentymisestä. Valoa luo mahdollisuus kauran vientiin Yhdysvaltoihin Kanadan tiukentuneen kauran tarjonnan seurauksena.

  • Lähde: Strategie grains