UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljan kasvulle suotuisa toukokuu Ruotsissa ja Baltiassa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 9.6.2021

Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden tuotantoennusteita on nostettu viime kuusta. Ruotsiin ja Tanskaan ennustetaan viime vuotta suurempaa vehnäsatoa, mutta hieman viime vuotta maltillisempaa ohrasatoa. Baltian vehnän tuotantoennuste jää hieman kuluneen kauden ennätyksellisen suuresta tuotantomäärästä. Kauran tuotantoennuste jää kaikissa edellä mainituissa maissa viime vuodesta.

Sadanta oli totutulla tasolla toukokuussa kuivan huhtikuun jälkeen Tanskassa. Sateet hyödyttivät sekä vehnän että ohran kasvua ja kehitystä. Vaikka kasvu on ollut hidasta huhtikuun viileydestä johtuen, on satopotentiaali hyvä kummallakin viljalla. 

Myös Ruotsissa olosuhteet olivat toukokuussa suotuisat niin syysviljojen kasvulle kuin myös kevätviljojen kehitykselle. Toukokuun sadanta paransi pohjavesivarantoja ja tarjosi otolliset olosuhteet kaikille viljoille. Tällä hetkellä viljojen satopotentiaali on erittäin hyvä ja viljasadon odotetaan olevan runsas, jos olosuhteet jatkuvat suotuisina puintikauteen saakka.

Tuotantoennusteet:

Tanska

  • Vehnä 4,25 milj. tn (4,12 milj. tn 2020/21)
  • Ohra 3,31 milj. tn (3,58 milj. tn 2020/21)
  • Kaura 422 ktn (475 ktn 2020/21)

Ruotsi

  • Vehnä 3,53 milj. tn (3,22 milj. tn 2020/21)
  • Ohra 1,32 milj. tn (1,38 milj. tn 2020/21)
  • Kaura 778 ktn (806 ktn 2020/21)

Erittäin kylmä talvi ei vahingoittanut syysviljoja Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Viljojen tuotantonäkymät ovat vahvalla pohjalla sillä sääolosuhteet ovat olleet hyvin suotuisat korrenkasvun aikana. Toukokuussa saadut sateet hyödyttivät syysviljoja. Kevätviljat sen sijaat eivät välittäneet kylmästä keväästä, vaikka maassa oli tarpeeksi vettä hyvään kasvuun lähtöön, oli kasvu hidasta. Kasvustot ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa eikä sääennuste kesäkuun puolenvälin tienoille näytä muutosta kasvuolosuhteisiin.

Baltian vehnän kokonaistuotantoennuste on 8,35 milj. tn (9,12 milj. tn 2020/21). Kuluneen kauden ennätyksellisen suuren sadon saavuttaminen ja jopa ylittäminen on yhä mahdollista. Kauraa kaikissa Baltian maissa ennustetaan tuotettavan viime vuotta vähemmän. Viron tuotantoennuste on 94 ktn, Latvian 226 ktn ja Liettuan 217 ktn.

  • Lähde: Strategie grains