UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kasvutilanne erikoisen kevään jälkeen positiivinen

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 22.6.2021

Erikoisen kevään jäljiltä maakunnissa oltiin varovaisen positiivisella mielellä. Syysviljakasvustot vaikuttavat hyvin reheviltä ja satoarviot ovat niillä viime vuotta paremmat.

ProAgrian kasvutilannekatsauksesta käy ilmi, että useimmilla alueilla kevätviljojen ja kevätrypsin kylvöt saatiin päätökseen vasta viime viikolla, Etelä-Savossa ja Kainuussa kevätviljojen kylvöt ovat edelleen kesken. Kevätviljojen uusintakylvöjä jouduttiin tekemään lähes jokaisella alueella.

Kevätviljakasvustot ovat kylvöjen venymisestä johtuen hyvin eri vaiheessa kasvussaan. Ensimmäisenä kylvetyt kasvustot ovat korrenkasvuvaiheessa tai tulossa pian tähkälle, mutta viimeisimpänä kylvetyt ovat vasta orastuneet. Lapissa kevätviljat eivät vielä ole ehtineet orastua. Kasvustot ovat kunnoltaan tyydyttäviä tai hyviä suurimmassa osassa maata, mutta Varsinais-Suomessa kaikkien kevätviljojen kasvustot ovat vain välttäviä. Satakunnassa on tavanomaista heikompia ohrakasvustoja ja Etelä-Karjalassa ohrakasvustot ovat huonoja.  Edellytykset tyydyttävälle tai hyvälle viljasadolle ovat vielä olemassa lukuun ottamatta Varsinais-Suomea, jossa viljasadon arvioidaan jäävän tavanomaista pienemmäksi.

Kevätviljojen rikkakasvitorjunnat ovat onnistuneet hyvin lähes koko maassa.

Rukiin kukinta on jo päättynyt Etelä- ja Keski-Suomessa. Ruiskasvustot ovat hyviä kunnoltaan ja satonäkymiltään useimmilla alueilla, mutta Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tyydyttäviä. Syysvehnä on tulossa tähkälle maan etelä- ja keskiosissa. Syysvehnäkasvustot ovat kunnoltaan ja satonäkymiltään hyviä suuressa osassa maata. Syysviljoilla rikkakasvien torjunta on onnistunut hyvin. Syysviljoilla esiintyy Etelä-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoalueilla sekä Varsinais-Suomessa tavanomaista enemmän kasvitauteja.

Syysrypsin ja -rapsin sekä kuminan kasvustot ovat hyvässä kasvussa ja edellytykset hyvään satoon ovat olemassa. Ainoastaan Etelä-Karjalassa syysrapsi- ja Kainuussa syysrypsikasvustot arvioidaan välttäviksi.

Rypsiala kasvoi kaura- ja kevätvehnäala viime vuotta pienemmät

VYR:n asiantuntijaraadille kesäkuun kasvusta ja kylvöistä esittämien kysymysten perusteella viljasadosta on tulossa kohtuullinen, vaikka kevät oli hyvin vaikea. Luonnonvarakeskuksen alkuviikolla julkaisemasta tilastosta nähdään, että rypsin pinta-ala kasvoi jätettyjen ilmoitusten perusteella 58 %. Ohra-ala pysyi samoissa lukemissa kuin 2020. Kaura-ala sen sijaan pieneni 5 % kuin myös kevätvehnäala 12 %. Kesantoa-ala nousi viime vuodesta 3 %.

VYR:n asiantuntijaraadin maakuntakohtaiset kommentit kasvukauden etenemisestä:

Uudellamaalla kasvukausi on edennyt viime viikoilla vauhdilla maan kosteuden ja lämmön seurauksena. Oraat ovat kasvustoissa hyvin vaihtelevia. Aukkoja löytyy kevään runsaista sateista johtuen, kun taas osa kesäkuun puolella kylvetyistä lohkoista alkaa kärsiä jo kuivuudesta. Kevätviljojen rikkatorjunnassa on ollut haasteita. Kesannoita, erilaisia nurmia ja rypsiä kylvettiin aiottua enemmän.

Kymenlaaksossa kevät on ollut erittäin vaikea. Ensi oli liian märkää eikä päästy kylvämään sekä osa jo kylvetyistä siemenistä ja kasvaneista oraista hukkui. Nurmi kasvoi niin nopeasti, että rehusato oli korjattava heti kun pellot kantoivat. Viime päivinä on ollut niin kuumaa ja kuivaa että hiljattain itäneet viljat kellastuvat auringossa. Osa pelloista on edelleen kylvämättä, osa on jo ruiskutettu.

Varsinais-Suomessa vapun aikoihin kylvetyt kasvustot näyttävät hyviltä. Ne ovat jo lippulehti vaiheessa. Kesäkuun puolella kylvetyt ovat päässeet hyvään kasvuun. Näiden kahden välissä kylvetyillä on ollut suurimpia ongelmia kuorettumisen ja liiallisen märkyyden takia. Kesantoalan arvioidaan hieman kasvaneen, sekä puitavia kasveja vaihdettu aikaisempiin lajeihin ja lajikkeisiin kuten rypsiin. Härkäpapu jäi osalla kokonaan pois suunnitelmista.

Satakunnassa kasvukausi on edistynyt hyvin viime viikkoina lämpöjakson johdosta. Toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa kylvetyt pellot ovat orastuneet hyvin. Pellot, joissa kosteusolosuhteet ovat säilyneet optimaalisina, kasvavat hyvin. Pelloilla on nähtävissä aukkopaikkoja, mutta myös erittäin hyvin onnistuneita lohkoja. Viljelysuunnitelmia sovellettiin siirtymällä lyhyemmän kasvukauden lajeihin ja lajikkeisiin. Rypsin suosio kasvoi. Nyt kaivataan vettä paahteen keskelle.

Pirkanmaalla kylvöt saatiin 15.6. valmiiksi. Sateisen jakson jälkeen sään lämmettyä kehitys on ollut nopeaa. Viimeiset kylvöt ovat taimettuneet nopeasti. Oraat ovat vaihtelevia, mutta vähintään kohtalaisia. Uusintakylvöjä tehtiin jonkin verran ja esim. vehnää korvattiin ja paikattiin ohralla. Nurmia jätettiin päättämättä, joten voisi ennakoida syyskylvöisten kasvien kylvöjen lisääntyvän, jos kylvökelit sen sallivat.

Päijät-Hämeessä kasvu on edennyt viime viikkoina hyvin, mutta nyt paahtava aurinko alkaa olla haitaksi. Kasvustoja on laidasta laitaan erinomaisista heikkoihin, riippuen maalajista ja paikalliskuuroista. Luonnonhoitopeltoja on kylvetty keväällä selvästi viime vuosia enemmän.

Keski-Suomessa kasvu on ollut viime viikkoina vauhdikasta. Oraat ovat yleisesti ottaen hyvän näköisiä, mutta kirvoja on todella paljon. Jonkin verran alueen pelloista kesannoitiin, sillä kylvöt venyivät eikä märille pelloille päästy.

Etelä-Pohjanmaalla kylvöt ovat valmiit. Ruiskutukset ovat käynnissä, joillakin lohkoilla tehdään rikkakäsittelyjä ja joillakin tautikäsittelyjä, eli ruiskutusaika on yhtä pitkä kuin kylvöaikakin. Kuivuus alkaa vaivata jo joitakin lohkoja, parhaiten näyttää pärjänneet aikaisimmat kylvöt. Kirvainvaasio on saapunut ja vaivaa erityisesti myöhäisiä kylvöjä. Kellastumisia eri syistä näkyy, varsinkin lohkoilla, joiden vesitalous ei ole optimaalisessa kunnossa. Peltoja ei jäänyt kylvämättä, mutta siirtymistä aikaisempiin lajeihin on havaittavissa. Vaikka satoarvio on kevätviljoilla viime vuotta heikompi, on useita tiloja, joilla kevätviljat ovat erittäin hyvin onnistuneet ja heillä on mahdollisuudet huippusatoihin.

Pohjanmaalla kaikki kylvöt on saatu valmiiksi. Lohkojen kasvustojen kunto vaihtelee. Suurimpien sateiden alle joutuneet kylvökset ovat heikoimmassa kunnossa. Viljelysuunnitelmiin ei tehty suuria muutoksia alueella. Satonäkymät ovat niin syys- kuin kevätviljoilla paremmat kuin viime vuonna. Odotukset toteutuvat, jos loppukasvukausi on tavallisempi kuin kevät.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty ensimmäisiä ruiskutuksia. Ensimmäisenä tehdyt kylvöt ovat hieman kirjavat, mutta muutoin kasvustot ovat hyviä.

Pohjois-Karjalassa kasvukausi on edennyt nopeasti, mutta nyt toivotaan jo sateita. Viljelysuunnitelmia muokattiin lisäämällä ohra-alaa.

Pohjois-Savossa kevätviljojen kylvöt saatiin viikolla 23 valmiiksi. Joitakin silmäkkeitä ja vaikeita lohkoja jäi kylvämättä. Niille on kylvetty heinää tai muita korvaavia kasveja. Avokesantoa ja tilapäisesti viljelemätöntä alaa hieman viime vuotta enemmän. Satonäkymät ovat paremmat kuin viime vuonna.

Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kevätkylvöjen etenemistä keväisin. Tämä epävirallinen seuranta on toteutettu sitä varten kootun asiantuntijaraadin avulla. Raatilaisilta kysellään arvioita kylvöjen etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. viljakaupan sekä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä

Lähteet: