UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ruotsissa toukokuun alussa kuivaa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 19.5.2021

Strategie grains kertoo, että Ruotsissa on ollut toukokuun alussa (10.5.) vähän sadantaa ja poikkeuksellisen matalat lämpötilat.

Vähäisestä sadannasta ja matalista lämpötiloista johtuen syysviljojen kasvu on ollut hidasta. Tilanne ei ole vielä vaikuttanut odotettuihin satotasoihin.

Ruotsin ohran kylvöt sen sijaan olivat jäljessä toukokuun alkupuoliskolla. Kylvöjen arvioitiin kirivän aikataulua kiinni, mutta kaikkia aiottuja ohralohkoja ei tulla kylvämään kylvöjen venymisen takia. Toukokuun puolen välin jälkeen ennustettiin sää palaavan totutun lämpimäksi ja sadannan lisääntyvän. Ennustetut olosuhteet olisivat suotuisia sekä syysvehnän kehitykselle että kevätohrien kasvulle, mikä nostaisi satotasoja viime keväästä.

Vehnän tuotantoennuste Ruotsissa kaudelle 2021/22 on 3,51 milj. tn (3,22 milj. tn 2020/21)

Ohra-alan arvioidaan olevan 260 tuhatta hehtaaria, kun se vuosi sitten oli 270 tuhatta hehtaaria. Tuotantoennuste on 1,32 milj. tn (1,38 milj. tn 2020/21).

Kaura-ala nousee aikaisemmista arvioista, mutta jää silti viime vuodesta. Kauran pinta-alaksi arvioidaan 150 tuhatta hehtaaria, kun se vuosi sitten oli 180 tuhatta hehtaaria. Tuotantoennuste on 700 tuhatta tonnia (800 tuhatta tonnia 2020/21)

  • Lähde: Strategie grains