UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luonnonvarakeskus: Teollisuuden ja kaupan viljanostot ja käyttö 2021, 1. vuosineljännes

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 10.5.2021

Vuoden 2021 1. neljänneksen kaupan ja teollisuuden viljanosto- ja käyttömäärät on julkaistu. Yhteensä viljaa siirtyi markkinoille 454,5 miljoonaa kiloa, kun samaan aikaan vuotta aikaisemmin viljaa siirtyi markkinoille 575,3 miljoonaa kiloa.

Viljaa siirtyi markkinoille 1. neljänneksen aikana 454,5 miljoonaa kiloa, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisiemmin (573,5 milj. kg). Toisaalta vuoden 2021 siirtynyt viljamäärä on enemmän kuin vuonna 2019 (344,6 milj. kg) ja vain hieman vähemmän kuin vuosina 2018 (471,3 milj. kg) ja 2017 (484 milj. kg). Eniten viljaa siirtyy markkinoille 3. neljänneksen aikana, mikä tavallisesti tasoittaa alkukauden ostomäärää.

Vehnää siirtyi markkinoille 126 miljoonaa kiloa, josta leipävehnää 55,4 ja rehuvehnää 71,1 milj. kg. Vuotta aikaisemmin leipävehnää siirtyi markkinoille 118 milj. kg ja rehuvehnää 58 milj. kg. Tilanne oli vuonna 2020 poikkeuksellinen sillä tavallisesti rehuvehnää on ostettu leipävehnää enemmän.

Ruista markkinoille siirtyi vuoden 2021 1. neljänneksellä 15,5 milj. kg. Vuotta aikaisemmin ruista siirtyi samalla ajanjaksolla 19 milj. kg samoin kuin vuonna 2019.

Ohraa siirtyi 172 milj. kg markkinoille 1. neljänneksen aikana. Tästä mallasohraa oli 34 milj. kg ja loput rehu- ja muuta ohraa. Ohraa siirtyi markkinoille vuoden 2020 1. neljänneksellä 204 milj. kg, josta 42 milj. kg mallasohraa. 2019 mallasohraa siirtyi samalla ajanjaksolla markkinoille 34 milj. kg ja vuonna 2018 57 milj. kg.

Kauraa markkinoille siirtyi 140 milj. kg. Elintarvikekauraa tästä määrästä oli 63 miljoonaa kiloa ja rehukauraa 77 miljoonaa kiloa. Kauran jaottelu elintarvike- ja rehukauraa on uutta, joten vertailutietoa aikaisempien vuosien käyttötapojen määristä ei ole saatavilla. Yhteensä kauraa siirtyi vuoden 2020 1. neljänneksellä markkinoille 176 milj. kg ja vuonna 2019 84 milj. kg.

Viljaa kotimainen teollisuus käytti 1. neljänneksen aikana yhteensä 340 miljoonaa kiloa

Viljan elintarvikekäyttö oli 109 milj. kg, rehukäyttö 150 milj. kg ja muu viljan käyttö 81 milj. kg. Elintarviketeollisuuden vehnän, rukiin ja ohran käyttömäärät laskivat aikaisempaan neljään vuoteen verrattuna. Kauran käyttö 35,1 milj. kg oli pienempää kuin vuotta aikaisemmin samalla ajanjaksolla, mutta selvästi suurempaa kuin vuosina 2017–2019.

Rehuteollisuudenvehnän käyttö oli 1. neljänneksellä pienempää kuin vuosina 2017–2020 samalla ajanjaksolla. Ohran käyttö oli pienempää kuin 2020 1. neljänneksellä, mutta suurempaa kuin vuosien 2017–2019 1. neljännesten aikana. Kauran elintarvikekäyttö sen sijaan oli 2021 1. neljänneksellä suurempaa kuin vuosien 2020,2019 ja 2017 1. neljänneksillä, mutta pienempää kuin 2018 1. neljänneksellä.