UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n kauratase raskas vielä tulevallakin markkinakaudella

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 12.5.2021

Kauraa tuotettiin kaudella 2020/21 paljon, mutta rehukäytön siirtymistä muilta viljoilta kauralle hillitsi varastojen paisumista. 2021/22 kauran pinta-alan ennustetaan jäävän vuotta aikaisemmasta. Rehukäyttömäärien ennustetaan palaavan keskimääräisiin käyttömääriin, mutta kauran elintarvikekäyttö lisääntyy. Pohjois-Amerikan kauran pinta-alan jäädessä viime keväästä, avautuu kauralle vientimahdollisuuksia.

EU 28 markkinakauden 2020/21 kauran tuotantoennustetta päivitettiin 9,4 miljoonaan tonniin. Suomen tuotantoarvio nousi 1,2 miljoonaan tonniin, mutta Romanian pinta-alan päivittyminen pienemmäksi laski kokonaistuotantoennustetta. Tuotantoennuste on 1,4 miljoonaa tonnia suurempi kuin kaudella 2019/20, ja 1,5 miljoonaa tonnia suurempi kuin viiden vuoden keskiarvo.

2020/21 kauran elintarvikekäyttöennustetta nostettiin Belgian ja Alankomaiden nostaessa käyttöennusteitaan. Ennuste kuluvalle kaudelle on nyt 1,6 miljoonaa tonnia. Määrä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin kasvaen 0,1 miljoonaa tonnia.

Rehunkäyttöennuste on selvästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin nousten 1,3 miljoonaa tonnia 6,7 miljoonaan tonniin. Kauran runsas tarjonta on siirtänyt käyttöä pois muilta kilpailevilta kasveilta kauralle.

Kauraa liikkuu ennusteen mukaan sisämarkkinoilla 1,2 miljoonaa tonnia valtiorajojen yli. Suurimpia vientimääriä tehdään Saksaan, Tanskaan ja Alankomaihin. Suurimmat viejät ovat Suomi, Ruotsi ja Puola. Kolmansiin maihin kauran vientiennustetta laskettiin aikaisemmasta ennusteesta vientiennusteen jääden 120 ktn.  Vienti kolmansiin maihin jää vuotta aikaisemmasta 90 ktn, jos ennuste toteutuu. Kauraa on ollut runsaasti globaaleilla markkinoilla liikkeellä, mikä näkyy EU:n vientimäärissä.

Kauden 2020/21 loppuvarastoennuste kasvaa. Kauravarastojen kasvaminen keskittyy Suomeen, Tanskaan ja Espanjaan.

2021/22 markkinakaudella kauran tuotantomäärien ennustetaan tippuvan – kauratase silti raskas

Tuotantoennuste 2021/22 on noussut viime ennusteesta Tanskassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Ranskassa pinta-alojen kasvettua. Alaa on siirtynyt ohralta kauralle. Pinta-alaksi ennustetaan 2,68 miljoonaa hehtaaria (EU 27 + UK). Tuotantoennuste on silti pienempi kuin kuluneella kaudella viime kauden korkeiden satotasojen takia. 2021/22 tuotantoennuste on 8,8 miljoonaa tonnia.

EU 27 kauran elintarvikekäytön ennustetaan olevan suurempaa kuin kuluneella kaudella, käyttömäärän noustessa 1,1 miljoonaan tonniin. Iso-Britannian ennuste on 0,6 miljoonaa tonnia.

2021/22 kauran rehukäyttöennuste on viime kautta pienempi sen palautuessa keskimääräiselle tasolle kauden 2020/21 suurten käyttömäärien jälkeen. EU 27 kauran rehukäyttöennuste laskee 5,5 miljoonaan tonniin, mikä on lähellä viiden vuoden keskiarvoista EU 28 käyttömäärää 5,9 miljoonaa tonnia.

Myös EU:n sisämarkkinoilla kauran liikkumisen ennustetaan olevan kulunutta kautta pienempää. Rehukäytön pienentyessä kauraa liikkuu vähemmän. Toisaalta Suomen viennin Isoon-Britanniaan ennustetaan kasvavan kuluneesta kaudesta.

Kolmansiin maihin ennustetaan suurempia vientimääriä kuin kuluneella kaudella 210 ktn tasolla. Ruotsin ja Suomen viennit Yhdysvaltoihin voivat lisääntyä Pohjois-Amerikan kauraalan pienennyttyä viime keväästä.

Tulevalla kaudella loppuvarastojen ennustetaan yhä kasvavan johtuen etenkin kauran rehukäytön pienentymisestä.

  • Lähde Strategie grains