UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: EU 27 raskas kauratase 2020/21 – tulevalla kaudella Suomella paremmat vientimahdollisuudet

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 7.4.2021

Kauden 2020/21 kauran loppuvarastojen ennustetaan jäävän kohtuullisen suuriksi EU:n alueella. Tulevalla kaudella kauran tuotantomäärän ennustetaan olevan pienempi ja näin ollen myös varastojen pienentyvän.

2020/21 EU 28 kauravarastoja laskettiin hieman viime ennusteesta. Syynä tähän on mm. Viron kasvanut kauran rehukäyttöarvio, Tanskan tuontiarvion pienentyminen sekä elintarvikekäyttöarvion kasvu sekä Suomen kauran käyttöarvion kasvu. Saksassa kauran loppuvarastoarvio sen sijaan kasvoi tuontimäärien kasvaessa. Suurimpia EU:n kauramaita tarkasteltaessa loppuvarastojen arvioidaan kasvavan Suomessa, Tanskassa, Puolassa ja Ruotsissa. 

2021/22 markkinakauden kauratasearvio ei ole yhtä raskas kuin kaudella 2020/21

EU 27 + UK kauran tuotantoennuste tulevalle kaudelle on huomattavasti pienempi kuin kuluneen kauden suuri tuotantoarvio. Ennuste on 840 ktn pienempi noin 8,6 miljoonan tonnin ennusteella. Tuotantoennuste on silti suurempi kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvoinen tuotantomäärä. 

Kauran elintarvike- ja teollisen käytön ennustetaan kasvavan 60 ktn kuluneesta kaudesta. Kasvua tapahtuu etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa. EU 27 elintarvikekäyttöennuste tulevalle kaudelle on 1,1 milj. tn ja Iso-Britannian ennuste 0,6 milj. tn.

Rehukäyttöennuste sen sijaan laskee kuluneesta kaudesta, muiden viljojen lisätessä alaa ja ollessa kilpailukykyisiä suhteessa kauraan. EU 27 rehun käyttöennuste tulevalle kaudelle on 5,8 milj. tn ja Iso-Britannian ennuste 0,4 milj. tn.

EU:n sisäistä kaurakauppa ennustetta on laskettu viime ennusteesta hieman Saksan ja Latvian tuontitarpeen pienentyessä. Kuluvaan kauteen verratessa EU 27 sisäisen kaurakaupan ennustetaan jäävän pienemmäksi noin 1,1, milj. tonnin tasolla. Kolmansiin maihin kauran vientiä ennustetaan olevan tulevalla kaudella hieman enemmän kuin kuluneella. Vientiennuste on 180 ktn. Vaikka EU 27 kauran kokonaistarjonta pienentyy, niin Suomen ja Ruotsin ennustetaan onnistuvan viennissä Yhdysvaltoihin. Toisaalta Espanjan vientimäärien ennustetaan laskeva Algeriaan ja Sveitsiin (sekä Saksaan). 

EU 27 loppuvarastoennustetta 2021/22 tarkasteltaessa sen uskotaan laskevan raskaan loppuvaraston 2020/21 jäljiltä. Mahdollisuuksia kolmansien maiden vientiin on tällä kaudella paremmin kauran kanssa kilpailevien kasvien pinta-alan kasvaessa mm. Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

  • Lähde Strategie grains