UUTISIA VILJAKETJUSTA

Hyvälaatuinen kylvösiemen ja viljelykierto tärkeää punahomeiden hallinnassa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 12.4.2021

Viime syksynä hometoksiinitilanne oli hyvin hallinnassa. Siitä huolimatta punahomeen riski on pidettävä mielessä myös tulevana kasvukautena, sillä punahomeella on hyvä kyky selvitä maassa kasvintähteissä ja otollisten olosuhteiden myötä se voi kehittyä ongelmaksi. Punahomeen riskiä voidaan vähentää tutuilla viljelyteknisillä toimilla, joista tärkeimmät ovat hyvälaatuisen kylvösiemenen käyttö ja viljelykierto.

Vuosina 2019 ja 2020 DON hometoksiinipitoisuudet olivat kaikilla viljoilla erittäin matalat. VYR:n vuoden 2019 sadosta teettämistä hometoksiinimäärityksistä pitoisuudet olivat koko 2000 -luvun mittaushistoriaan nähden ennätysmatalia. Hyvään tilanteeseen vaikuttivat takana ollut erittäin kuiva kesä 2018, ja viljan kukinta-aikaan osunut kuiva pitkä jakso, mikä ei suosinut punahomeiden tartuntaa ja lisääntymistä.

Kasvukauden 2020 alku oli kuiva, mutta heinäkuussa, viljan kukinta-aikana, oli suosiolliset kosteat olosuhteet punahomeen tartunnalle. Kuivan alkukesän jälkeen tulleet sateet saivat aikaan viljoissa poikkeuksellisen runsasta jälkiversontaa. Haasteellisesta kasvukaudesta, jälkiversonnasta ja sateen keskeyttämistä sadonkorjuuolosuhteista huolimatta viljan hometoksiinitilanne oli myös vuonna 2020 hyvin hallinnassa

Hyvälaatuisen kylvösiemenen käyttö ja viljelykierto tärkeää

Punahomeen riskiä voidaan vähentää tutuilla viljelyteknisillä toimilla, joista tärkeimmät ovat hyvälaatuisen kylvösiemenen käyttö ja viljelykierto. Oman siemenen lajittelu ja peittaus, tai tarkastetun ja peitatun ostosiemenen käyttö vähentävät punahomeen leviämisen riskiä. Peittaus varmistaa siemenen terveyden ja turvaa oraiden alkuunlähdön.

Viljelykierto, jossa ei viljaa eikä erityisesti samaa viljalajia viljellä peräkkäisinä vuosina samalla lohkolla, katkaisee punahomeen leviämisen tehokkaasti. Samalla myös muidenkin kasvintähteissä säilyvien taudinaiheuttajien riski pienenee. Jos viljaa kylvetään viljan perään samalle lohkolle, pääsevät oljissa säilyvät punahomeet leviämään kasvaviin oraisiin jo varhain kasvukaudella sääolosuhteiden ollessa suotuisia. Jos viljelykiertoa ei pystytä noudattamaan, olkimassan muokkaus maahan tai kyntö vähentävät punahomeen tartuntariskiä.

Kaura parhaille pelloille – aikaisilla lajikkeilla pienempi riski

Kauralla on ollut useiden seurantavuosien tulosten mukaan viljoistamme eniten hometoksiiniongelmia. Sen takia kaikki viljelytekniset toimet on otettava käyttöön erityisesti kauralla, jotta ongelma saadaan hallintaan ja sään aiheuttamaa riskiä pienennettyä.

Kauraa pidetään vaatimattomana kasvina, joka menestyy heikoimmillakin peltolohkoilla. Näin varmasti onkin, mutta kaura hyötyy muiden viljelykasvien tavoin hyvistä kasvuolosuhteista. Silloin myös sen kestävyys punahomeita vastaan paranee. Erityisesti elintarvikekäyttöön tarkoitettu kaura ansaitsee paikkansa tilan parhailla lohkoilla. Kauran esikasviarvo on viljoista parhain, joten kauraa kannattaa kierrättää tilan sisällä eri lohkoilla.

Kauran kuten muidenkaan viljelykasvien kylvön kanssa ei ole syytä viivytellä, vaan kylvää vilja niin aikaisin kuin mahdollista. Kylvöaikoja kannattaa myös rytmittää sääriskien hajauttamiseksi. Valitsemalla eri kasvuajan lajikkeita voidaan hajauttaa punahomeen riskiä, koska täten kukinta ajoittuu eri aikaan kasvukaudesta. Aikaiset lajikkeet ja aikaiset kylvöt päästään yleensä korjaamaan paremmissa sää- olosuhteissa, jolloin varmistetaan sadon hyvä laatu ja pienennetään poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvaa toksiiniriskiä. 

Viljanostajilta saa lisätietoa suositelluista, käyttötarkoitukseen sopivista lajikkeista. Pidetään myös mielessä, että ostajan ja myyjän väliset viljelysopimukset kieltävät klormekvattikloridin käytön elintarviketuotantoon tarkoitetulle viljalle, sen aiheuttaman jäämäriskin takia.

VYR on myös päivittänyt nettisivuillaan taulukon eri kauralajikkeiden DON-toksiinipitoisuuksista vuoden 2019 ja 2020 teollisuuden ja kaupan vastaanottotiedoilla.

VYR toteuttaa myös ensi kesänä viljan DON-toksiiniseurantaa ja tiedottaa tilanteesta kasvukauden aikana sekä korjuukauden lähestyessä. Lisäksi loppukasvukaudesta julkaistaan Luonnonvarakeskus Luken laatimia riskiennustekarttoja, joka osoittaa punahomeen toksiiniriskin eri kasvuajan ja kylvöajankohdan kauralajikkeilla eri puolilla Suomea.

DON-toksiinipitoisuus eri kauralajikkeissa 2014-2020
142 kt, päivitetty 12.4.2021

Lisää tietoa turvallisuusseurannasta ja viljan laadusta täällä