UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ohraa oli tilavarastoissa runsaasti tammikuussa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 4.3.2021

VYR teettämän kyselyn mukaan ohra- ja kauravarastoja oli tammikuun alussa lähes puolella tiloista. Ruista oli varastossa vain 10 %:lla tiloista ja vehnää 23 %:lla tiloista.

Ohran tilavarastot olivat 26 %:lla varastollisista tiloista alle 50 tonnia, keskimäärin varastossa oli ohraa noin 44 tonnia. Ohraa oli jonkin verran varastossa myös kotieläintiloilla, mutta 65 % varastoista oli tammikuun alussa kasvitiloilla. Ohravarastoja tilakokoon suhteutettuna huomattiin, että 49 % varastoista oli yli 100 hehtaarin tiloilla. Alueellisesti ohravarastoja on eniten Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla (28 %) sekä Etelä-Suomessa (25 %). 

Yhteensä kyselyn mukaan tilavarastoissa oli ohraa tammikuun alussa 760 tuhatta tonnia. Viljelysopimusten alaista ohraa varastoissa oli vain 173 tuhatta tonnia, eli vapaata ohraa oli 587 tuhatta tonnia. Keskimäärin eniten sopimusten alaista ohraa oli tilavarastoissa Etelä-Suomessa. Sopimusten alaista ohraa oli hyvin vähän kotieläintiloilla (n. 3 % varastoista). 

Kauraa tiloista oli tammikuun alussa varastoissa noin puolella. Keskimäärin varastomäärä oli näillä tiloilla 30 tonnia. Kauraa oli vähän varastossa kotieläintiloilla, vain 23 % kauravarastoista. Eniten kauraa (47 %) tilavarastoista oli 30-99 hehtaarin tiloilla, mutta myös suurilla yli 100 hehtaarin tiloilla oli runsaasti varastoja (37 %). Kauravarastot keskittyivät alueellisesti Lounais-Suomeen.

Yhteensä kyselyn mukaan kauran tilavarastoja oli tammikuun alussa 560 tuhatta tonnia. Tästä sopimuksetonta vapaata viljaa oli 76 % eli 444 tuhatta tonnia.

Tilaviljavarastot 1 1 2021

Vehnää tilavarastoissa tammikuun alussa oli alle neljänneksellä tiloista. Keskimäärin näillä tiloilla oli vehnää varastossa 30 tonnia. Vehnävarastot olivat pääasiallisesti kasvitiloilla, sillä varastoista vain 17 % sijaitsi kotieläintiloilla. Vehnävarastoista yli puolet sijaitsi tammikuussa Lounais-Suomessa.

Yhteensä kyselyn mukaan vehnää oli tammikuun alussa tilavarastoissa 260 tuhatta tonnia. Viljelysopimusten alaista vehnää varastoissa oli 26 % eli 68 tuhatta tonnia. Vapaata viljaa tilavarastoissa oli 192 tuhatta tonnia.

Tilaviljavarastot 1 1 2021 Sivu 03

Ruista kyselyn mukaan oli varastoissa vain 10 %:lla tiloista. Näillä tiloilla oli ruisvarastoja keskimäärin 14 tonnia. Yhteensä ruistilavarastoja oli tammikuun alussa 40 tuhatta tonnia. Tästä 30 % oli sopimusten alaista viljaa, eli vapaata ruista varastoissa oli tammikuun alussa 28 tuhatta tonnia.

Kuvat TNS Kantar

Tilaviljavarastot 1 1 2021
275 kt, päivitetty 5.3.2021

Tutkimusmenetelmä: Nettikysely Kantar TNS Agrin DataLaari -maatilanimistön tiloille. Kyselyajankohta: Tammi-helmikuu 2021. DataLaari on suomalaisia yli 5 peltohehtaarin maatiloja edustava nimistö lomake on suomeksi, joten vastaajista puuttuu ruotsinkielisten alueiden vastaajia.Vastaajanäyte on tulosten analysointivaiheessa painotettu kuvaamaan Suomen maatilarakennetta tukialueen, tilojen peltoalan sekä tuotantosuunnan mukaan. Painotusmatriisipäivitettiin vuoden 2020 tukihaun tietojen mukaan. (IACS-tietokanta, Ruokavirasto 8/2020).Tutkimukseen saatiin 932 vastausta. Vastausprosentti oli 27. Tutkimuksen virhemarginaali on koko näytteen osalta noin +/- 3,2-yksikköä Käytetyt päätaustamuuttujat: päätuotantosuunta, kokonaispeltoala, ikä, suuralue.