UUTISIA VILJAKETJUSTA

Jaettu lannoitus lisännyt suosiotaan etenkin suurilla tiloilla

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 10.3.2021

Tilojen viljan myyntitulojen merkitystä ja TOS siemenen käyttöä selvittävän kyselyn tulokset kertovat lisääntyneestä kiinnostuksesta jaettuun lannoitukseen.

VYR:n alkuvuonna teettämän ja TNS Kantarin toteuttaman kyselyn mukaan vilja- ja öljykasvien myyntitulon merkitys viljatilallisten henkilökohtaiseen tulonmuodostukseen oli yli 80 % Pohjanmaalla 13 %:lla vastanneista ja Etelä-Suomessa 4 %:lla vastanneista. Keskimäärin myyntituloin merkitys oli yli 80 % noin 7 %:lla vastanneista koko Suomessa. Suurimmalla osalla tiloista viljojen ja öljykasvien myyntitulon merkitys henkilökohtaisessa tulonmuodostuksessa oli alle 20 % (33 % vastanneista) tai 20-39 % (32 % vastanneista). Myyntitulon merkitys oli odotetusti suuremmilla tiloilla merkittävämpi henkilökohtaisen tulonmuodostuksen kannalta.

Vastanneista 36 % pääasiallisista maatalousyrittäjistä ei käynyt tilan ulkopuolella töissä. Eniten tilan ulkopuolella käytiin töissä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tilakoon kasvaminen vaikutti vähentävästi tilan ulkopuoliseen työssäkäyntiin.

Kannattavuuteen vaikuttavia toimenpiteistä suosituimpia olivat ravinteiden käytön tehostaminen jakamalla lannoituskertoja, kasvinsuojelun tehostaminen, koneiden yhteiskäyttö ja erikoiskasvien ottaminen mukaan viljelykiertoon. Vuoteen 2019 verrattuna jaetun lannoituksen käyttö on lisännyt suosiotaan. Suuret yli 75 hehtaarin viljatilat kertoivat panostavansa selvästi muita enemmän lannoitukseen ja kasvinsuojeluun. Muilla toimenpiteillä suosio on laskenut tai pysynyt samana kuin vuonna 2019.

Viljan myyntisopimusten suosio on kyselyn mukaan laskenut vuodesta 2019. Kaurasta 51 % ja mallasohrasta 31 % ei aio tehdä sopimuksia. Viljoista vain vehnäsopimuksia aiotaan tehdä enemmän kuin vuonna 2019.  Jos tarkastellaan vain isoja yli 75 hehtaarin tiloja, viljely- ja myyntisopimuksia aiotaan hyödyntää tulevalla kasvukaudella enemmän kuin vuonna 2019.

Sertifioidun siemenen käytön suosio on kasvanut myllyvehnällä, rehuvehnällä, mallasohralla ja elintarvikekauralla, mutta laskenut rukiilla ja rehukauralla.

Katso kyselyn tulokset alta (sivut 25-42)

Kylvöalaennuste 2021 ja tilaviljavarastot 1 1 2021
663 kt, päivitetty 10.3.2021