UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöaikeet 2021 kartoitettu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.2.2021

Kasvukauden 2021 kylvöaloja koskeva viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Syysvehnän suosio kasvoi selvästi vuotta aikaisemmasta. Myös syysöljykasvien suosio on öljykasvien pinta-alaan nähden selvässä kasvussa.

Tutkimuksen teki nettikyselynä Kantar TNS Agri. Vastauksia saatiin 932, joista viljan viljely oli päätuotantosuuntana 50 % vastanneista.

Kylvöalaennuste kaikki

Ohran pinta-ala pienenee kyselyn tulosten mukaan noin 4 % 2020 toteutuneesta pinta-alasta. Eniten pinta-ala jää Länsi-Suomessa (-11 %) vuoteen 2020 verratessa. Pinta-ala jää ennusteen mukaan koko maassa 438,5 tuhanteen hehtaariin.

Ohra 2021

Ohran toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2020 (ennakko) 458 200 ha
 • 2019 455 000 ha
 • 2018 463 000 ha
 • 2017 437 000 ha
 • 2016 486 000 ha
 • 2015 513 000 ha

Mallasohran ala kasvaa arvion mukaan 4 % koko maassa. Suurinta kasvua tapahtuu Pohjanmaalla 2,7 tuhannesta hehtaarista 6,2 tuhanteen hehtaariin. Etelä-Suomessa mallasohran ala pienentyy vuotta aikaisemmasta 6 % 40,5 tuhanteen hehtaariin. Mallasohran pinta-alan arvioidaan nousevan 81,6 tuhanteen hehtaariin.

Mallasohra 2021

Kauran pinta-ala pysyy suurin piirtein samana kuin vuotta aikaisemmin 345,6 tuhannen hehtaarin tasolla. Elintarvikekauran pinta-alaa pyritään kasvattamaan 12 % 173,3 tuhanteen hehtaariin kun se vuonna 2020 oli 155,1 tuhatta hehtaaria. Prosentuaalisesti eniten elintarvikekaura ala kasvaa arvion mukaan Itä-Suomessa + 64 %, mutta määrällisesti kasvua tapahtuu lähes yhtä paljon myös Länsi-Suomessa. Rehukauran ala jää arvion mukaan Suomessa 11 % vuotta aikaisemmasta. Suurin pudotus tapahtuu Pohjois- ja Etelä-Suomessa. 

Kaura 2021

Kauran toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2020 (ennakko) 348 100 ha
 • 2019 319 000 ha 
 • 2018 324 000 ha
 • 2017 337 000 ha
 • 2016 332 000 ha
 • 2015 307 000 ha

Kevätvehnää aiotaan kylvää lähes yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Ala kasvaa arvion mukaan Etelä-Suomessa 7 %, mutta pienentyy Länsi-Suomessa 4 %, Itä-Suomessa 15 % ja Pohjanmaalla 13 %. Suomen kokonaispinta-alaksi jää 183,8 tuhatta hehtaaria (-1 % y/y). Syysvehnän pinta-ala kasvaa arvion mukaan vuotta aikaisemmasta 124 % 55 tuhanteen hehtaariin.

Kevätvehnä 2021

Kevätvehnän toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2020 (ennakko) 185 600 ha
 • 2019 167 000 ha 
 • 2018 179 000 ha
 • 2017 183 000 ha
 • 2016 197 000 ha
 • 2015 206 000 ha

Syysvehnän toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2020 25 000 ha (ennakko)
 • 2019 40 000 ha
 • 2018 11 000 ha
 • 2017 36 000 ha
 • 2016 26 000 ha
 • 2015 43 000 ha
Kylvöalaennuste 2021
203 kt, päivitetty 24.2.2021

Lähde TNS Kantar ja Luke 

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri