UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU 28 kauran loppuvarastot kasvavat 2020/21

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 16.2.2021

Ennustettu kauravarastojen kasvu kuluvalla kaudella sekä syysviljapinta-alan kasvu pienentää EU 27 kaura-alaa tulevalla kaudella.

Strategie grains kertoo, että EU 28 kauden 2020/21 kauravarastojen ennustetaan nousevan 1,3 miljoonaan tonniin. Ennuste nousi viime kuusta 70 ktn rehukäyttöennusteen sekä vientiennusteiden laskiessa aikaisemmista ennusteista. Varastoennuste kasvoi etenkin Saksassa, missä kauran tuontimäärät muista EU maista ovat olleet kasvussa. Varastoennuste kasvoi tuontiennusteiden kasvaessa myös Ranskassa, Belgiassa ja Espanjassa. Ruotsin varastoennuste nousee viime kuun ennusteesta vientiennusteen pienentyessä. Suomessa ja Puolassa sen sijaan varastoennuste pienentyi viime kuusta vientiennusteiden kasvettua. 

Viime kauteen verrattuna kauravarastojen ennustetaan kasvavan Suomessa, Tanskassa, Puolassa ja Ruotsissa, kun taas Iso-Britannian ja Irlannin varastot pienentyvät. 

Tulevalla kaudella 2021/22 EU 27 tuotantomäärien ennustetaan jäävän huomattavasti kautta 2020/21 pienemmäksi kuluneen kauden runsaan tarjonnan seurauksena. Pinta-alan ennustetaan jäävän 0,1 miljoonaa hehtaaria pienemmäksi sekä satotasojen jäävän kuluneen kauden huippusatotasoista. Pinta-alaa pienentää myös vehnän ja ohran kilpailukykyinen tuottajahinta verrattuna kauraan. Mm. Baltiassa syysviljojen pinta-ala jatkaa kasvuaan, mikä merkitsee pienentyvää kaura-alaa. 

Kauran elintarvikekäytön ennustetaan jatkavan kasvua tulevalla kaudella. Elintarvikekäytön ennustetaan lisääntyvän etenkin Latviassa, missä uusi tehdas laajentaa hiljalleen toimintaansa. Käyttöennuste nousee 1,1 miljoonan tonnin tasolle.

Saksan tuontiennuste on huomattavasti kuluvaa kautta pienempi rehukäyttöennusteen pienentyessä. Portugalin kauran tuonnit jäävä myös kuluneesta kaudesta suurien kauravarastojen takia. Tuontimäärien ennustetaan sen sijaan kasvavan Espanjassa maan tuotantomäärien pienentyessä ja Latviassa elintarvikelaatuisen kauran kysynnän kasvaessa. Viennin muihin maihin ennustetaan kasvavan Suomesta, Belgiasta ja Ranskasta kuluvaan kauteen verrattuna. Puolan, Espanjan ja Tanskan viennit sen sijaan jäävät kuluneesta kaudesta. 

EU 27 viennit kolmansiin maihin pysyttelee 2021/22 180 ktn tasolla. Suomen osuuden ennustetaan nousevan hyvän tarjonnan seurauksena.