UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU 27 tuotantoarvio 2020/21 päivitetty: totuttua vähemmän vehnää ja maissia, paljon ruista ja kauraa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 4.2.2021

Komission DG Agri pitää arvion viljojen tuotantomääristä 2020/21 viime kautta pienempänä. Suurin prosentuaalinen pudotus oli arvion mukaan vehnällä ja maissilla. Ruista ja kauraa sen sijaan tuotettiin arvion mukaan tällä kaudelle enemmän kuin viime kaudella.

Tammikuun lopussa tehdyissä päivityksissä kauden 2020/21 EU27 viljojen tuotantoarvioihin ei tehty radikaaleja muutoksia. Vehnän tuotantoarviota nostettiin hieman joulukuun arvioista 116,4 miljoonaan tonniin. Arvio on 11,2 % pienempi kuin viime kauden tuotantoarvio. Pieni tuotantomäärä on seurausta poikkeuksellisen pienestä vehnäalasta sekä kasvukauden epäsuotuisista sääolosuhteista. Myös ohran tuotantoarviota nostettiin joulukuun arviosta 54,4 miljoonaan tonniin. Tämä on 1,1 % pienempi tuotantoarvio kuin viime kaudella.

Maissin tuotantoarvio tälle kaudelle jää 62,6 miljoonaan tonniin, mikä on viime kauteen verrattuna 10,7 % pienempi tuotantomäärä. Maissin tuontia EU:n sisämarkkinoille on ollut paljon, minkä seurauksena maissin tuonnin arvioidaan nousevan 18,5 miljoonaan tonniin.

Ruista tuotettiin tuoreimman arvion mukaan 8,9 miljoonaa tonnia, mikä on 7,2 % enemmän kuin viime kaudella. Kauran tuotantoarvio pysyy samana kuin joulukuussa (8,2 milj. tn), ollen hurjat 18,8 % suurempi kuin viime kaudella.

Parhaiten tällä kaudella ovat onnistuneet Puola ja Espanja, joiden viljojen yhteenlasketut tuotantoarviot olivat 15,5 % ja 33,7 % suuremmat kuin viime kaudella. Mm. Romania ja Ranska kokivat suuria satotasojen pudotuksia viime vuoteen verrattuna, minkä takia maiden yhteen lasketut viljojentuotantoarviot tälle kaudelle jäivät 46,1 % ja 19,3 %.

2020 soft wheat

Lähde: DG Agri Crops market observatory