UUTISIA VILJAKETJUSTA

Öljykasvien hinnat nousivat tammikuussa korkeimmilleen moneen vuoteen

Katariina Vilppula (katariina.vilppula a vyr.fi), 29.1.2021

Öljykasvien hinnat nousivat jyrkästi vuoden 2020 loppupuolella sekä 2021 alussa. Syinä tähän ovat olleet vahva kysyntä sekä epäsuotuisat olosuhteet merkittävimmillä tuotantoalueilla. Nyt hintojen tasaantumista on kuitenkin jo ollut näkyvissä.

Rapsin ja canolan hinnat nousivat tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana korkeimmillaan moneen vuoteen. Oil Wordlin mukaan syynä nousuun on se, että rapsin ja canolan käyttö on ollut markkinointikauden 2020/21 ensimmäisellä puoliskolla odotettua suurempaa. Vaikutusta on toki ollut myös soijan hinnan nousulla Chicagossa sekä palmuöljyn hinnan nousu Kaakkois-Aasiassa. Merkittävintä canola-futuurien nousu oli Kanadan Winnipegissä, jossa maaliskuun sopimus nousi tammikuun puolivälissä 5 prosenttia edeltävää viikkoa korkeammalle ja 16 prosenttia joulukuun puolivälin lukemaa korkeammalle. Euroopassa rapsifutuurit nousivat hillitymmin. Nousua tuli 2 prosenttia viikossa ja 18 prosenttia joulukuun puolivälistä.

Viime aikoina trendi on kuitenkin jo hieman tasaantunut. Uutisointi Etelä-Amerikan suotuisista sateista sekä ennusteet öljykasvien kylvöalan jyrkästä noususta ovat painaneet hintoja. Vahva kysyntä, odotuksia matalampi tuotanto sekä pienet varastot ovat kuitenkin pitäneet soijapavun hinnan hyvin korkealla viime aikojen tasaantumisesta huolimatta. Myös rapsin hinta on hieman laskenut viime aikojen jyrkän nousun jälkeen, mutta näyttäisi vakiintuneen korkealle tasolle. Ukraina on pitänyt paikkansa kilpailukykyisimpänä rapsin tuottajamaana, kertoo DG Agri.

Taistelua kylvöaloista

Öljykasvien ja viljojen välinen taistelu kylvöalasta tulee kiihtymään pohjoisella pallonpuoliskolla tänä keväänä. Kauden 2020/21 lopussa maailman öljykasvivarastot kuten myös vehnä- ja maissivarastot tulevat olemaan odotettua pienemmät. Niin öljykasvien kuin vehnän ja maissin hinnat kohosivat tammikuun puolivälissä korkeimmilleen moniin vuosiin. Kylvöpäätöksiä tehdään nyt hintojen perusteella.  

EU:n öljykasvintuotanto jää viiden vuoden keskiarvosta 

Euroopan komission DG Agri ennustaa EU:n öljykasvien kokonaistuotannon jäävän 27,49 milj. tonniin kuluvalla kaudella 20/21 (19/20: 28,37 milj. tn).  EU:n öljykasvintuotanto jäänee arviolta 10 prosenttia viiden vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Rapsin tuotannon ennustetaan kasvavan 5 prosentilla edeltävästä kaudesta, mutta jäävän selvästi alle viiden vuoden keskiarvon.  Auringonkukan tuotannon ennustetaan laskevan peräti 14,8 prosentilla viime kaudesta.

Proteiinikasvien tuotannon ennustetaan kasvavan 3,52 milj. tonniin, joka tarkoittaa lähes 8 prosentin kasvua edeltävään kauteen verrattuna. Tuotantoennuste kaudelle 20/21 on linjassa viiden vuoden keskiarvon kanssa. Lupiinin tuotanto jäänee keskiarvosta, mutta herneen ja härkäpavun tuotannossa on nähtävissä pienoista kasvua.

Rapsin hintatason ennustetaan pysyvän korkeana

Rajoitusten laajamittainen uudelleen asettaminen on EU-alueella vaikuttanut negatiivisesti rapsin ja canolan kysyntään merkittävimmillä loppukäyttösektoreilla, kertoo IGC. Kun rajoituksia tulevaisuudessa puretaan ja kysyntä elpyy, näkyy se tarjonnan tiukkuutena ja korkeina hintoina. Aasiassa, jossa rapsia ja canolaa kulutetaan määrällisesti eniten, kokonaiskäytön odotetaan nousevan 4 prosentilla viime vuodesta.

USDA laski ennusteitaan öljykasvien tuotannosta 

Yhdysvaltain maatalousministeriö USDA laski ennustettaan öljykasvien kokonaistuotannosta maailmalla 594 milj. tonniin kuluvalla kaudella 20/21. Syiksi esitettiin epäedulliset sääolosuhteet Etelä-Amerikassa ja Mustanmeren alueella sekä odotuksia pienemmäksi jäävä tuotanto USA:ssa

USDA ennustaa maailman soijan tuotannon laskevan 361 milj. tonniin eli huomattavasti aikaisempia odotuksia matalammalle. Kysyntä on kuitenkin jatkunut vahvana, minkä seurauksena varastot ovat tiukentuneet. Maailman rapsin tuotannon odotetaan pysyvän vakaana 69 milj. tonnissa. 

Myös IGC ennustaa maailman rypsin ja rapsin tuotannon pysyvän kuluvalla kaudella 2020/21 lähes edeltävän kauden tasolla. Kulutuksen ennustetaan kasvavan 2 prosentilla edeltävästä kaudesta. Kauden loppuvarastojen nähdään kutistuvan jyrkästi suurimman tuottajamaan Kanadan varastojen niukentuessa.

Lähteet: 

  • USDA Wasde, January 2021
  • IGC Grain Market Report, January 2021 
  • Oil World Monthly, No. 2, Vol 64
  • DG Agri, Oilseed and Protein Crops market situation