UUTISIA VILJAKETJUSTA

Maatilojen kehitysnäkymät 2027: luomu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.12.2020

Suurimmaksi esteeksi luomuun siirtymisessä koetaan rikkakasviongelmat, byrokratia ja tarkat säädökset. Kasvinviljelytiloilla suurinta kiinnostusta luomuun siirtymiseen on vihannes- ja marjatiloilla.

Reijo Pirttijärvi piti VYR:n luomutyöryhmän kokouksessa esityksen luomumaatilojen kehitysnäkymistä  Suomessa. Esitys perustui Kantar TNS Agri Oy:n keväällä 2020 tekemään selvitykseen. Tällä hetkellä viljellystä peltopinta-alasta luonnonmukaisessa viljelyssä on 13,5 % mikä tarkoittaa noin 322 000 hehtaaria. Pinta-ala on ollut tasaisessa nousussa vuodesta 2006, jolloin luomua viljeltiin reilun 140 000 hehtaarin alueella. Luomutilojen määrä sen sijaan ei ole noussut samassa tahdissa, vaan tilojen määrä on viime vuosikymmen aikana hitaasti palannut vuosituhannen alun tasolle reilun notkahduksen jälkeen. Tällä hetkellä luomuviljelyä on eniten Kouvolan seudulla, missä luomuviljelyssä on 7 652 ha peltopinta-alaa ja luomutiloja yli 75. 

Selvityksen mukaan luomuviljelyn kannattavuus koetaan paremmaksi kuin tavanomaisen viljelyn. Tällä hetkellä viljelyn arvioi erittäin tai melko hyvin kannattavaksi luomuviljelijöistä 20 % ja tavanomaisesti viljelevistä 14 %. Hyvin tai tyydyttävästi kannattavaksi luomuviljelyn koki 55 % kun taas tavanomaisesti viljelevistä viljelyn vähintään tyydyttävästi kannattavaksi koki 43 %.

Tulevaisuudessa usko luomuviljelyn kannattavuuteen vahvistui, sillä 62 % uskoi luomuviljelyn olevan lähivuosina kannattavaa. Tavanomaisen viljelyn kannattavuuteen vähintään tyydyttävästi uskoi 50 % viljelijöistä.

Selvityksen mukaan  kiinnostus luomuvehnän viljelyyn on nousussa ja viime vuosina vahvasti kasvanut luomukaura-ala on edelleen kasvussa. Muista kasveista etenkin syysöljykasvien ja valkuaiskasvien, herneen ja härkäpavun, viljelyyn näyttäisi olevan kiinnostusta tulevina vuosina. 

Alueellisesti luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisestä ollaan selvityksen mukaan kiinnostuneita eniten Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. 16 % pirkanmaalaisista ja 15 % keski-suomalaisista viljelijöistä kertoo olevansa kiinnostunut luomuviljelystä. Kysyttäessä tekijöitä, jotka vastaajien mukaan vaikuttavat tilan siirtymiseen luomutuotantoon, ovat kuva hyvästä kannattavuudesta, tuista, lannoitteiden tarpeettomuudesta ja ekologisuudesta. Suurimpina haasteina ja esteinä luomuviljelyyn siirtymisessä sen sijaan koettiin olevan kasvitiloilla rikkakasviongelmat sekä byrokratia ja tarkat säädökset. 

Selvityksen ennusteen mukaan kasvinviljelyn osalta luomutilojen määrä kasvaa lähivuosina lähes 10 prosenttia ja luomualan osuus koko maan peltoalasta nousee ennusteen mukaan vuoteen 2022 mennessä 15 prosenttiin ja vuonna 2027 noin 17 %:iin. Vuonna 2019 peltoalasta 13,5 % oli luonnonmukaisessa viljelyssä. Myös luomutilojen keskimääräinen peltoala jatkaa kasvua.

Kehitysnäkymät 2027 luomu
730 kt, päivitetty 2.12.2020