UUTISIA VILJAKETJUSTA

Pieneksi jäänyt ohrasato teki vuoden 2020 viljasadosta 2000-luvun kolmanneksi pienimmän

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.11.2020

Suomen päävilja ohran sato jäi viidennekseen keskimääräisestä. Myös vehnä- ja ruissato jäivät odotetusta satomäärästä. Kaura sen sijaan tuotti jälleen hyvän sadon.

Luonnonvarakeskuksen Sato ja viljasadon laatu 2020, ennakko- tilaston mukaan vuoden 2020 viljasato oli 3,3 miljardia kiloa. Ohrasato oli 1 342 ktn jääden 20 % vuodesta 2019. Vehnäsato oli 667 ktn (-26 %) ja ruissato 66 ktn (- 64 %). Kaurasato oli 1 167 ktn, mikä on yhtä paljon kuin viime vuotena.

Rypsi- ja rapsisato oli 31 ktn, mikä on jälleen vähemmän kuin aikaisempana vuotena. Toisaalta, kun kasveja tarkastellaan erikseen, huomataan rypsisadon kasvaneen hieman vuodesta 2019. Rapsisadon romahdus peittää rypsin pienoisen kasvun alleen.

Hernesato oli 52 ktn, mikä on selkeä nousu vuotta aikaisemman 34 ktn määrään. Härkäpavun sato jäi viime vuodesta tippuen 24 ktn tasolle.

Luke kerää satotilaston tiedot verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 200 maatilalta, joista 700 on luomutiloja. Ennakkotilastoon on saatu noin 4 400 tilan tiedot. Tilasto tarkentuu lopulliseksi maaliskuussa 2021, jolloin satomäärien laskemisessa on käytettävissä kaikilta otokseen kuuluvilta maatiloilta saadut tarkistetut satotiedot. Viljasadon laatutiedot on koostettu yhdistämällä Luken keräämät satotiedot ja Ruokaviraston viljasadon laatuseurantatiedot.

Sato- ja viljasadon laatu, ennakko