UUTISIA VILJAKETJUSTA

HLP kaikilla viljoilla alle keskimääräisen – Kauran DON-pitoisuudet matalat

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.11.2020

Ruokaviraston laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle, jotka ilmoittaneet tukihaussa kasvulohkoja viljalle, härkäpavulle tai öljykasveille. Otoksessa on edustettuna koko Suomi ja eri kokoisia maatiloja.

Pitkälle venyneet puinnit laskivat kevätvehnän sakolukua

Puintien edetessä sakoluvut ovat laskeneet heti syyskuun alusta alkaen niin, että sakoluvun mediaani on jo alle 220 viikosta 38 lähtien. Kevätvehnän laadussa esiintyy paljon alueellista vaihtelua.

Vehnän ja rukiin hehtopainot ovat edellisvuotta matalampia. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,0 kiloa ja syysvehnällä 82,0 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 14,2 prosenttia ja syysvehnällä 11,5 prosenttia. Tutkituissa näytteissä DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa kilossa) 95 prosentissa näytteitä.

Ruisnäytteistä 86 prosenttia on sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 175 sekuntia ja hehtopaino 77,5 kiloa.

Kauran laatu odotettua parempi

Kauran DON –hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina: noin kolme prosenttia näytteistä ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvon (1750 mikrogrammaa/kilo).

Kauran keskimääräinen hehtopaino on 55,6 kiloa ja kaksi kolmasosassa näytteistä hehtopaino on vähintään 55 kiloa. Kasvukauden olosuhteet ja jälkiversonta lisäsi pienien jyvien määrää. Vuonna 2020 pieniä jyviä on keskimäärin 6,2 prosenttia. Pieniin jyviin luetaan myös vihreät jyvät, joita tänä vuonna on näytteissä keskimäärin 0,5 prosenttia, mutta enimmillään 5,3 prosenttia. Kauran keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,6 prosenttia.

Ohra kevyttä

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin 56 prosentilla on hehtopaino vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 64,5 kiloa. Rehuohran keskimääräinen proteiinipitoisuus 12,2 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2019. 

Mallasohranäytteistä 42 prosenttia täyttää mallasteollisuuden laatutavoitteista valkuaispitoisuuden ja lajitteluasteen vaatimukset. Laatua heikentää korkea valkuaispitoisuus. Ruokaviraston laatuseurannassa ei määritetä itävyyttä

Ruokavirasto: Viljan laatu ja turvallisuus