UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n kauran tuotantoennuste 1,4 miljoonaa tonnia suurempi kuin kaudella 2019/20

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.11.2020

Strategie grains päivitti kauratasettaan. Kauran loppuvarastoja pienennettiin, mikä keventää hieman EU:n kauratasetta.

EU:n kauran tuotantoennuste pysyttelee samana kuin aikaisemmissa ennusteissa. Puolan tuotantoennuste kasvoi 1,6 miljoonaan tonniin satotasoarvioiden kasvaessa. Tanskassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa ja Ruotsissa tuotantoennusteet sen sijaan pienenivät viime kuusta. 

Koko EU:n tuotantoennuste kaudelle 2020/21 on noin 9,4 miljoonaa tonnia, eli 1,4 miljoonaa tonnia enemmän kuin kaudella 2019/20. Tuotantomäärät kasvoivat viime vuoteen verrattuna etenkin Espanjassa (+470 ktn) ja Puolassa (+350 ktn). Tuotantomäärät ovat viime vuotta suuremmat myös Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa.

Kauran elintarvikekäyttöennusteeseen ei tehty viime arvioista muutoksia. Se pysyy 1,6 miljoonassa tonnissa. Käyttöennuste kasvaa viime vuoden ennusteesta 90 ktn. Käytön kasvua povataan etenkin Latviaan, Suomeen, Saksaa, Tanskaan ja Iso-Britanniaan.

Kauran käyttöennuste rehuksi on noussut viime ennusteesta jyrkästi Puolassa tuotantomääräennusteen kasvaessa ja vehnän saatavuuden laskiessa. Käyttöennuste nousi myös Saksassa. Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa rehukäyttöennustetta laskettiin viimekuusta pienentyneiden tuotantoennusteiden seurauksena. Kauran rehukäytön kaudella 2020/21 ennustetaan nousevan 6,8 miljoonaan tonniin ollen 1,3 miljoonaa suurempi kuin viime kaudella.

EU:n sisäisen kaurakaupan ennustetaan olevan aktiivista, mutta jäävän maiden oman tarjonnan seurauksena viime kaudesta 120 ktn. Saksaan tullaan viemään vain myllylaatuista kauraa, ja viennin jääden viime kaudesta 50 ktn suomalaista (ja latvialaista) kauraa. 

Vienti EU:n ulkopuolelle on tuoreimman ennusteen mukaan hieman suurempaa kuin viime kaudella. Saksa on vienyt 7,6 ktn kauraa Sveitsiin 1.7.-15.11. välisenä aikana. Samaan aikaan vuotta aikaisemmin vientimäärä Sveitsiin oli 3,3 ktn. Myös Espanja on onnistunut viemää tällä kaudella kauraa. Espanjalaista kauraa on viety Algeriaan 13 ktn.

Kauden 2020/21 loppuvarastoennuste laski viime ennusteesta 1,2 miljoonaan tonniin. Loppuvarastoennusteen pienentyminen johtuu mm. Espanjan ja Tanskan tuotantoennusteiden pienentymisestä sekä Saksan kauran rehukäyttöennusteen noususta.