UUTISIA VILJAKETJUSTA

RypsiRapsi 2025 -hanke käynnistää haun öljykasvien viljelyn huippuosaajakoulutukseen

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 15.10.2020

Koulutusta tarjotaan alan asiantuntijoille, neuvojille ja öljykasvien parissa toimiville, ja sen tarkoituksena on lisätä syvällistä öljykasvien viljelyn osaamista ja tuottaa viljelyn huippuosaajia kaikille merkittäville viljelyalueille. Huippuosaajakoulutukseen tavoitellaan vähintään 20 henkilöä. Koulutus on maksuton.

Koulutus koostuu neljästä teoriapainotteista webinaarista ja kahdesta kesän aikaisesta kasvustohavaintokoulutuksesta. Koulutuksessa tärkeällä sijalla on pohtia kriittisesti ja hakea ratkaisuja, miten saada uutta nostetta öljykasviviljelyyn ja lisättyä satovarmuutta. Kemiallisen kasvinsuojelun rinnalle on löydettävä uusia keinoja. Myös syysöljykasvien viljelyn vakiinnuttaminen ja viljelyvarmuuden parantaminen ovat tärkeitä koulutuskohteita.

Öljykasvien viljelyn huippuosaajat turvaavat hankkeen jälkeistä aikaa, ja varmistavat osaamisen ja tiedon jakamisen jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen.

Koulutukseen voi hakea 30.11.2020 asti rypsirapsi.fi -sivuston ilmoittautumislomakkeen kautta.

Lisätietoja huippuosaajakoulutuksesta:

RypsiRapsi 2025 -huippuosaajakoulutus
314 kt, päivitetty 15.10.2020