UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ennakkotietoja viljasadon laadusta 2020

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 8.10.2020

Ruokaviraston sadon 2020 laadun ennakkotietoja on julkaistu. Tiedot perustuvat 500 analysoidun näytteen keskiarvoihin.

Vehnän laatu laski puintien venyessä

Alle puolet analysoiduista kevätvehnänäytteistä oli proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 %, sakoluvultaan 180 sekuntia ja hehtopainoltaan 78 kiloa. Sakoluvut laskivat merkittävästi heti syyskuun toisella viikolla puidussa sadossa, niin että sakoluvun mediaani on jo alle 220 viikosta 37 lähtien.

Vehnän jyvien paino on vuoden 2019 satoa matalampi. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,7 kiloa ja syysvehnällä 82,0 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 14,0 prosenttia ja syysvehnällä 11,1 prosenttia. Tutkituissa näytteissä DON –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa kilossa) yksittäistä näytettä lukuun ottamatta.

Kaurassa odotettua pienemmät DON – hometoksiinipitoisuudet

Tähän mennessä tutkituissa näytteissä kauran laatu- ja turvallisuusseurannan tulokset ovat olleet odotettua paremmat. DON-hometoksiinipitoisuudet ovat olleet matalat. Vain noin 2 % ylitti DON EU-lainsäädäntörajat elintarvikekauralla.

Kauran keksimääräinen hehtopaino on 56 kiloa ja yli 2/3 näytteistä hehtopaino on vähintään 55 kiloa. Pienien jyvien määrää lisäsivät kasvukauden olosuhteet ja jälkiversonta. Pieniä jyviä on ollut näytteissä keskimäärin 55 %. Näihin pieniin jyviin luetaan myös vihreät jyvät, joita on ollut kesimäärin 0,9 %. Valkuaispitoisuus on ollut kauralla keskimäärin 12,6 %.

Ohra kevyttä

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin 68 prosentilla on hehtopaino vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 64,7 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 12,5 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2019.

Tiedot tarkentuvat, kun näytteitä tulee ja saadaan analysoitua lisää.

Lue lisää Ruokaviraston Avoin tieto -tietokannasta