UUTISIA VILJAKETJUSTA

PTT: Syksyn vaikeat korjuuolosuhteet lisäävät epävarmuutta Suomen viljamarkkinoilla

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 29.9.2020

Suomessa korjataan selvästi viime vuoden huippusatoa pienempi sato. Hehtaarisadot jäävät selvästi viime vuoden tasosta kuivan alkukesän takia.

Pellervo taloustutkimuksen Maa- ja elintarviketalous -syksy 2020 ennusteen mukaan maailmalla korjataan satovuotena 2020/21 kaikkien aikojen runsain viljasato. Myös kulutus jatkaa kasvuaan väestönkasvun vetämänä. Viljavarastot kasvavat hieman. Kysynnän ja tarjonnan suhteen pysyessä lähes ennallaan ei hintoihin ole tulossa suuria muutoksia.

Kotimaassa etenkin ohra- ja vehnäsato jäävät viime vuodesta. Ruissato normalisoituu huippuvuoden jälkeen. Kauran tuotanto pienentyy muuta viljaa vähemmän. Syksyn vaikeat korjuuolosuhteet lisäävät epävarmuutta Suomen viljamarkkinoilla.

Ohrasadon heikentymiseen vaikuttaa hehtaarisatojen laskun lisäksi pienentynyt pinta-ala. Vehnällä pääsyy tuotannon laskuun on heikompi satotaso. Kauralla viljelyalan kasvu hillitsee huomattavasti tuotannon pienentymistä, ja kauran tuotanto pysyykin pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

 Vaikka vehnän tuotantomäärät laskevat, sen käyttömäärien ei uskota vähentyvän. Vehnävarastot kasvavat, koska vienti kääntyy laskuun. Leipävehnän hinta nousee maltillisesti, koska puintien lykkääntyminen heikentää leivontalaatuisen vehnän saatavuutta. Hintamuutokset pysyvät kuitenkin varsin maltillisina.

Ohran kulutus kasvaa hieman. Vaikka ohran tuotanto vähenee huomattavasti viime vuodesta, kulutus on edelleen selvästi tuotantoa pienempää. Varastoissa on edelleen runsaasti ohraa. Niinpä ohran hintataso ei muutu.

Kauran elintarvikekäytön yleistyminen pitää kauran kulutuksen kasvussa. Myös vienti vetää mukavasti. Tuotanto on kuitenkin edelleen niin paljon kulutusta suurempaa, että varastoihin kertyy hieman lisää kauraa. Kauran hintataso pysyy entisellään elintarvikekäytön kasvun vetämänä.

Pienentyvän sadon ja laatuongelmien takia leipävehnän ja rehuvehnän välinen hintaero kasvaa huomattavasti. Myös mallasohran hinta rehuohraan verrattuna nousee hieman. Viljan laatupreemiot asettuvat muutaman vuoden jälkeen normaalille tasolleen.

Ensi vuonna kauran suosio jatkaa kasvuaan. Sitä vetää ylöspäin elintarvikekauran käytön kasvu sekä kauran hinta suhteessa muiden viljojen hintoihin tulevana talvena. Ensi syksynä hintasuhteet muuttuvat, eikä kauran suhteellinen hinta ole enää yhtä vahva.

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous, syksy 2020.