UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kevätviljojen puintikausi venyy – puintisesonki lähtee kunnolla käyntiin vasta syyskuussa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.8.2020

Jälkiversonnan seurauksena kevätviljojen puinteihin ei ole päästy vielä kunnolla. Syysviljojen puinnit ovat lähes valmiit. Puintikauden pidentyminen on haitannut syyskylvöille pääsyä.

Uudellamaalla syysviljat on saatu lähes kokoaan puitua. Kevätviljojen puinnit eivät ole edenneet, sillä viljat eivät ole vielä tarpeeksi valmiita puinteihin. Toisaalta viime viikolla tuleentuminen eteni nopeasti, joten puintien pääsesonki alkaa oletettavasti ensi viikon alussa. Alkuviikon sateet olivat tervetulleet syyskylvöjen kannalta, mutta lisää sateita ei enää tarvittaisi. 

Varsinais-Suomessa kasvustot ovat huolestuttavan kirjavia jälkiversonnan seurauksena. Vaarana on, etteivät viljat kuivu riittävästi kuivurissa puintikosteuden ollessa korkea. Syysviljat olivat laadullisesti hyviä, mutta kevätviljojen laatu on hyvin vaihtelevaa. Puintien pääsesongin arvioidaan alkavan viikon tai kahden kuluttua. Kaura vaikuttaa viljoista valmistuvan tasaisimmin. Osaa lohkoista ei puida lainkaan heikon satokasvin ja vahvan rikkakasvuston vuoksi. Härkäpapukasvustoja on murskattu huonon kasvuston ja suurien rikkakasvimäärien vuoksi.

Pellot ovat Varsinais-Suomessa pääosin erittäin kuivia. Syyskylvöihin olisi enemmän kiinnostusta, kuin mitä niitä tänä syksynä pystytään tekemään. Puintien viivästyessä kylvöalaa ei tullut vielä. Ruista, vehnää rapsia ja rypsiä on jo kylvetty. Olkea kertyy vähän, karjatilat eivät toistaiseksi ole saaneet vielä paljoakaan olkea.

Kymenlaaksossa puinnit eivät ole edenneet paljoakaan viime viikoista. Puinteja on arvioitu tehdyksi alueelta 10 %. Ruista on arvioiden mukaan puituna 40 % koko ruisalasta ja syysvehnää 20 % syysvehnäalasta.

Satakunnassa lämmin viime viikko on nopeuttanut kasvustojen valmistumista. Alkuviikosta on saatu rankkoja sateita, mutta ne eivät vielä ole haitanneet puintien edistymistä. Syksyn puintipinta-alasta on puituna noin 5-10 % syysviljojen puintien lähestyessä loppua.

Hämeessä viikonlopun sateet keskeyttivät puinnit. Kevätviljojen kirjavuus hidastaa puintien etenemistä. Jos sääolot ovat suotuisat tällä viikolla, niin puinnit alkavat ohrien ja kauran osalta tämän viikonlopun jälkeen. Alueelle toivotaan kuivaa ja lämmintä syyskuuta, koska vasta silloin puinnit ovat täydessä vauhdissa. Syysviljojen puinnit lähestyvät loppua. Syysviljoja ei ole päästy aiotusti kylvämään, koska vapaata peltoa ole puituna tarpeeksi. 

Pirkanmaalla syysviljat on saatu lähes puitua. Kevätviljojen kirjavuuden takia pelätään puintien kestävän koko syyskuun.

 3 2020 puintien eteneminen

Puidut öljykasvit ovat tähän asti olleet syysöljykasveja

Etelä-Pohjanmaalla viljojen kirjavuus on alkanut tasaantua. Jos lämpimät säät jatkuvat, voidaan alueelta saada arvioiden mukaan kohtuullinen sato. Viljan laadun epäillään silti olevan viime vuotta heikompi. Ruista on kylvetty tällä viikolla vapaille pelloille.

Keski-Pohjanmaalla syysviljojen puinnit ovat vielä alussa.Pohjanmaalla sen sijaan syysviljojen puinteja on jo tehty reippaasti, yli puolet niiden pinta-alasta. Monet tilat ovat aloittaneet kevätviljojen puinnin Pohjanmaalla kevätvehnällä, ja ohra on jäämässä viimeisenä korjattavaksi. Ohrakasvustot vaikuttavat yhä kirjavimmilta viljakasvustoilta. Syyskylvöjä on tehty vasta muutamilla yksittäisillä lohkoilla. Lohkojen vapautuminen edelliseltä kasvilta on ollut hidasta, koska puinnit ovat edelleen alkuvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa odotellaan vielä kasvustojen valmistumista. 

Keski-Suomessa jälkiversonta hidastaa puinneille lähtemistä. Myös rikkojen kanssa on ongelmia viljapelloilla. Vaikka alueelle on tullut kovia sateita, eivät viljat ole vielä lakoontuneet. Rukiista on puituna noin 70 % ruisalasta. 

Pohjois-Savossa arvioidaan puintikaudesta tulevan poikkeuksellisen pitkä. Todennäköisesti kaikkia peltoja ei puida, ja viljaa tullaa murskaamaan. Kevätviljojen puinnit alkavat todennäköisesti vasta viikolla 37.

Pohjois-Karjalassa on muun Suomen tavoin paljon jälkiversontaa. Viljaa menee huomattavia määriä vihantaviljana rehuksi.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä