UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n kauratase 2020/21 päivitetty

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 5.8.2020

Strategie grains povaa suurta kaurasatoa EU:hun, mikä tulee kasvattamaan varastoja

EU:n kaurantuotanto kasvaa viime vuodesta huomattavasti, jopa 1,1 milj. tn nousten 9 mili. tonniin. Tuotanto kasvaa viime vuoteen verrattuna etenkin Espanjassa, Tanskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Samaan aikaan Suomen tuotantomäärien ennustetaan jäävän viime vuotta 80 ktn pienemmäksi. 

Kauran käyttö elintarvikkeeksi kasvaa kaudella 2020/21. Yhteensä elintarvikepuolelle ennustetaan käytön lisääntyvän 35 ktn nousten 1,5 milj. tonniin. Kysynnän kasvua elintarvikepuolelle povataan Suomeen ja Iso-Britanniaan.

Kasvaneen kauratarjonnan seurauksena, sekä vehnän tarjonnan pienentyessä, kauran rehukäytön ennuste nousee viime kuusta 650 ktn nousten 6,2 milj. tonniin

Kaurakauppa EU:n sisämarkkinoilla vähenee jääden 1 milj. tonnin tasolle. Tämä johtuu etenkin tuontitarpeiden vähentymisestä Espanjassa, Belgiassa ja Saksassa. Tämän ennustetaan näkyvän vientimäärien tippumisena Suomessa, Baltian maissa ja Iso-Britanniassa.

Kolmansien maiden vienteihin ei ennusteta suuria muutoksia. EU:n vientimäärien ennustetaan pysyvän kauden 2019/20 tasolla n. 220 ktn:ssa. EU:ssa olisi hyvien satonäkymien seurauksena enemmänkin vientipotentiaalia, mutta hyvää satoa on ennustettu myös Kanadaan sekä muille kauran päätuotantoalueille.

2020/21 EU:n kauravarastojen ennustetaan nousevan 1,4 milj. tonniin. Varastot kasvavat etenkin Puolassa, Ruotsissa ja Espanjassa, mutta myös Saksan varastoissa alkaa näkyä kasvua ennusteiden toteutuessa. Raskas kauramarkkina sekä varastojen kasvu indikoivat kauranhintojen pysyvän maltillisina.

  • Lähde: Strategie grains