UUTISIA VILJAKETJUSTA

Maatilojen kehitysnäkymät 2027 – Viljatilat

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 9.6.2020

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa maatilojen nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat mm. tilanpidon jatkumisesta, toimintastrategiasta, investointivalmiuksista sekä muista kehittämismahdollisuuksista. Maatilojen kehitysnäkymät 2027 tutkimus luo pohjan erilaisille skenaarioille, mihin tuotantomääriin ja rakenteeseen tulevaisuudessa päädytään.

Raportin kuvaajien taustana ovat ”kauppaviljaa myyvät tilat”, eli tilat ja niiden peltoala, jotka myyvät viljaa kaupalle ja teollisuuteen.

Tutkimuksessa ennustetaan, että viljatilojen suhteellinen osuus on kääntymässä laskuun ja erikoiskasvitilojen määrä on nousussa. 2020 viljatilojen suhteellinen osuus kaikista maatiloista oli 50 %, kun se vuonna 2027 olisi 48 %. Erikoiskasvitilojen määrä taas kasvaisi 3 %. Vaikuttaisi myös siltä, että ympäristönurmien ja kesantojen suosio on hiipumassa, kun taas valkuais- sekä saneerauskasvien suosio on selvässä kasvussa.

Selvityksen mukaan n. 60 % maatiloista myy viljaa ja jatkossa yhä useammalla on myyntiaikeita. Vuonna 2019 kauppaviljaa myyvien tilojen osuus oli 40 %. Vilja-alasta tämä oli 68 %. Suurien, viljaa myyvien yli 50 ha vilja- ja öljykasvitilojen (n. 5400 tilaa), yhteenlaskettu öljykasvi- ja vilja-ala on 480 000 ha. Tämä on 42 % koko maan vastaavasta pinta-alasta.

Suurien ja pienien viljatilojen syysviljojen satotasoissa oli nähtävissä eroja. Rypsin, rapsin ja härkäpavun satotasoihin taas ei viljatilan koko vaikuttanut.

Viljatiloilla n. kolmannes peltoalasta on vuokrapeltoa. Suurimmilla kauppaviljaa myyvillä tiloilla vuokrapeltoa on jo reilut 40 %.

Kehitysnäkymät 2027
676 kt, päivitetty 9.6.2020

Maatilojen kehitysnäkymät 2027 on laaja kaikkia maatiloja koskeva kyselytutkimus (n= 4457). Raportissa tuloksia tarkastellaan tuotantosuunnittain, kaikkien maatilojen osalta sekä jatkavien maatilojen osalta.