UUTISIA VILJAKETJUSTA

Eurooppaan ennustetaan selvästi keskimääräistä pienempää rapsikautta - Suomen pinta-aloista tietoa ensi viikolla

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 11.6.2020

Euroopan rapsin tuotantomäärien pysyessä yhä totuttuja määriä pienempänä, tulee tuonti pysymään suurena. Luonnonvarakeskus julkaisee Suomen pinta-alat ensi viikolla, mikä auttaa hahmottamaan kotimaan tilannetta.

Komission uusimmat ennusteet kaudelle 2020/21

Euroopan Komissio toukokuisen 2020/21 ennusteen mukaan rapsin pinta-ala olisi tulevalla kaudella 5,29 milj. hehtaaria. Pinta-ala siis kasvaisi kaudesta 2019/20 2,8 %, mutta pysyisi yhä -12,7 % viiden vuoden keskimääräistä pienempänä. Tuotantomäärä olisi tulevalla kaudella tuoreen ennusteen mukaan 15,62 milj. tonnia, kun viiden vuoden keskimääräinen tuotantomäärä on ollut 19,15 milj. tn. 

EU:n merkittävimpiä rapsin tuottajia ovat Ranska, Saksa ja Puola. Ranskan ja Saksan tuotantomäärät romahtivat kaudella 2019/20, eikä paluuta totuttuihin määriin ole näkyvissä kaudella 2020/21. Ranskan tuotantoennuste oli toukokuussa 3,26 milj. tn (5-v ka 5,01 milj. tn) ja Saksan 3,24 milj. tn (5-v ka 4,18 milj. tn). 

Kyseiset ennusteet voivat vielä muuttua merkittävästi Eurooppaa koittelevan kuivuuden seurauksena. 

Useamman vuoden alhaiset tuotantomäärät ovat pienentäneet varastoja, mikä on luonut rapsin hinnoille nousupainetta.

Viikolla 25 tietoa Suomen 2020 öljykasvien pinta-aloista

VYR:n maaliskuussa julkaisemasta kylvöaikeet 2020 huomattiin, että kyselyn tulosten mukaan öljykasvien pinta-ala jatkaisi yhä laskua vuonna 2020. Syysöljykasvien pinta-ala pienenisi kyselyn mukaan jääden 1 700 hehtaariin. Kevätrapsin pinta-ala sen sijaan kasvaisi 12 prosenttia viime vuodesta 18 700 hehtaariin. Myös kevätrypsin pinta-ala kasvaisi viime vuodesta, nousten 16 600 hehtaariin.

Rypsin pinta-ala on laskenut kovaa vauhtia vuodesta 2013. Rapsi kasvatti suosiotaan vuosina 2016-2017, mutta vuonna 2019 oltiin jälleen pienissä pinta-aloissa eikä kuluvan vuoden ennuste vaikuta hyvältä.

Luonnonvarakeskus julkaisee 18.6. Käytössä oleva maatalousmaa 2020 (ennakko)- tilaston, josta saadaan ennakkotietoa toteutuneista rypsi- ja rapsialoista vuonna 2020.

Viljelyalat Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 21.4. koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen takia ohjata lisäpanostusta valkuais- ja öljykasveille. Lähes kolmen miljoonan euron lisäys EU:n valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon vuodelle 2020 oli enemmän kuin tervetullut.

Yli 40 prosentin kasvu EU-palkkion kokonaismäärään valkuais- ja öljykasveille houkutteli varmasti useita tuottajia lisäämään herneen, härkäpavun sekä öljykasvien pinta-alaa. Toivoa sopii, että useammille mahtui viljelysuunnitelmiin lisälohkot valkuaiskasveille.

Luonnonvarakeskuksen Käytössä oleva maatalousmaa 2020 -tilaston julkaisun jälkeen, nähdään kuinka suuri vaikutus kyseisellä lisäpanostuksella sekä kevään kylvöjen venymisellä on ollut öljykasvien pinta-alaan.

RypsiRapsi 2025 hakee nopealla aikataululla viljelyteknisiä ratkaisuja rypsin ja rapsin satovarmuuden lisäämiseksi

RypsiRapsi 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää syys- ja kevätmuotoisten rypsin ja rapsin viljelyä Suomessa koko öljykasviketjun tehokkaalla yhteistyöllä. Kohderyhmänä ovat viljelijät, neuvonta ja teollisuus. Hanke palvelee koko Suomen öljykasvisektoria. Tärkeimpinä tavoitteina on parantaa uusin viljelyteknisin keinoin öljykasvien viljelyvarmuutta ja kannattavuutta sekä nostaa keskimääräistä satotasoa 2 000 kiloon hehtaarilta kevätöljykasveilla ja 2 500 kiloon hehtaarilta syysöljykasveilla vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen facebook-, twitter- ja intagram-tileillä kerrotaan ajankohtaista infoa kasvukaudesta sekä tiedotetaan hankkeen toimien etenemisestä (piennarpäivät ym.). Paikalla on myös asiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin liittyen öljykasveihin tai hankkeen toimintaan. Hankkeen nettisivut rypsirapsi.fi avautuvat kesäkuun aikana!