UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöt alkoivat ajoissa - sateet ja kolea sää hidastanut etenemistä

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 5.5.2020

Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa tänäkin keväänä kylvöjen edistymistä eri puolilla Suomea asiantuntijaraadin avustuksella. Seuranta starttaa tämän jutun myötä. Etelä-Suomessa osa tiloista on saanut jo kaikki kylvöt tehtyä, kun mm. Pohjois-Savossa ei olla päästy vielä edes pelloille.

Etelä-Suomessa päästiin aloittelemaan lämpimän sään ja vähälumisen talven ansioista kylvöt jo pääsiäisen jälkeen. Pitkä lämmin jakso joudutti kevättöitä, mutta vapun ajan kolea sää ja sateet palauttivat kylvöt tavanomaiseen aikatauluun.

4.5.20 Kylvöjen eteneminen

Uudellamaalla ollaan pisimmällä kylvötöissä. Pellot ovat kuivuneet tasaisesti ja muokkautuneet suurimmaksi osaksi hyvin. Kuivumisessa on selkeä ero valittujen muokkausmetodien välillä. Kynnetyt pellot ovat kuivuneet hyvin, mutta kevytmuokatut ja muokkaamattomat pellot ovat olleet vielä liian märkiä kylvöille. Syysviljojen talvehtimisen onnistumisessa on suurta vaihtelua. Osa on talvehtinut erinomaisesti, mutta on myös jonkin verran kärsineitä lohkoja.  Lähes kaikkia kevätkylvöisiä kasveja on aloitettu jo kylvämään. Eniten on pidemmän kasvukauden vaativia kasveja kylvettynä, kuten vehnää, hernettä ja härkäpapua. Myös kauraa on kylvetty jo paljon. Yhteensä kylvettynä on n. 30-50 %.

Varsinais-Suomessa kylvöt aloitettiin normaalia aikaisemmin, mutta sateet ovat hidastaneet kylvöjen etenemisen.  Maa on muokkaantunut alueella hyvin, vaikka routaa ei juuri esiintynyt ja talven aikana satoi paljon.  Talven runsaat sateet ovat vaikuttaneet myös syysviljojen talvehtimiseen. Syysvehnät ovat hyvin vaihtelevan näköisiä. Täydellisiä tuhoja on vähän, mutta variaatio sadossa tulee olemaan suurta. Eniten alueella on kylvettynä kevätvehnää, härkäpapua ja hernettä. Ohraa, kauraa ja rapsia on aloitettu kylvämään hieman myöhemmin. Yhteensä kylvettynä on 20-30 %.

Pohjois-Satakunnassa ollaan tavallisessa kylvöaikataulussa, mutta Etelä-Satakunnassa ollaan jopa viikko tavallisesta edellä. Eniten alueella on kylvettynä vehnää ja kauraan, mutta myös härkäpavut ja herneet on jo suurimmaksi osaksi kylvettynä. Syysviljat ovat talvehtineet odotuksiin nähden hyvin. Joillakin syysviljalohkoilla on nähtävissä vaurioita liiallisten sateiden seurauksena. Pellot ovat kuivuneet keväällä nopeasti ja tasaisesti, mutta eivät silti ole liian kuivia, vaan optimaalisia siementen itämistä ajatellen. Yhteensä alueella on kylvettynä 30-40 % viljoista.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat kylvöt edenneet tavanomaisessa aikataulussa. Yöpakkaset ovat haitanneet kylvöjä. Eniten on kylvetty härkäpapua sekä kevätvehnää. Osa syysviljapelloista on jouduttu rikkomaan. Parhaiten syysviljoista on talvehtinut alueilla ruis. Päijät-Hämeessä on kylvettynä hernettä, härkäpapua, kauraa ja vehnää. Ohran kylvöt alkavat maan lämmettyä lisää. Kanta-Hämeessä kylvettynä on n 15 % ja Päijät-Hämeessä 20 %.

Kymenlaaksossa kylvettynä on hernettä, härkäpapua ja vehnää. Samoin kuin Hämeessä myös Kymenlaaksossa ohrat odottelevat vielä maan lämpenemistä. Syksyllä kynnetyt lohkot ovat kuivuneet hyvin. Myös sängelle jätetyt lohkot ovat olleet jo tovin muokattavissa. Syysviljat ovat talvehtineet yleisesti ottaen alueella hyvin. Yhteensä kylvettynä on 15-20 %.

Keski-Suomessa kylvöt ovat vasta aluillaan. Alueella ei ole havaintoja isommista roustevaurioista, mutta vettä on seissyt pelloilla jonkin verran, mikä on voinut vaikuttaa syysviljojen kuntoon. Routaa on vielä pelloilla.

Pohjanmaalla kylvöt ovat edenneet vauhdilla. Vehnistä on kylvettynä jo lähes kaikki ja öljykasveistakin puolet. Kyrönjoen varrella on kylvettynä enimmikseen pitkän kasvuajan kasveja. Pohjanmaan syysviljat ovat talvehtineet hyvin. Yhteensä kylvettynä on 25 %.

Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla kylvötyöt ovat tavallisessa aikataulussa. Kylvöjä ei suurin osin ole vielä aloitettu.

Etelä-Pohjanmaalla syysviljojen talvehtiminen on onnistunut kohtuullisesti. Routaa on ollut jonkin verran vielä maanantaina. Kylvettynä on eniten rapsia, hernettä, härkäpapua vehnää ja kauraa. Rypsin ja ohran kanssa vielä odotellaan säiden lämpenemistä. Kylvettynä on yhteensä 5-10 %.

Etelä-Karjalassa kylvöt ovat aluillaan. Eniten kylvettynä on vehnää ja kauraa. Yhteensä kylvettynä on noin 5 %.

Pohjois-Savossa viljojen kylvöjä ei ole vielä aloitettu. Lietteen ajo, lannoitteiden levittämistä ja nurmien täydennyskylvöjä sekä kyntöjä on aloiteltu maakunnan etelä- ja keskiosissa. Osalla pelloista on vielä routaa. Ensimmäiset viljojen kylvötyöt käynnistyvät lämpimimmillä paikoilla loppuviikosta varsinainen sesonki alkaa toukokuun puolivälin jälkeen.

Etelä-Savossa kylvöjä on päästy hieman aloittelemaan, mutta pakkasyöt ovat hidastaneet kylvöjen etenemistä.

  • Lähde: VYR-kylvöseurannan asiantuntijaraati

Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kevätkylvöjen etenemistä myös tänä keväänä. Tämä epävirallinen seuranta on toteutettu sitä varten kootun asiantuntijaraadin avulla. Raatilaisilta kysellään arvioita kylvöjen etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. viljakaupan sekä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.