UUTISIA VILJAKETJUSTA

Rypsi- ja rapsisadolle korkea kysyntä

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.4.2020

Kotimaiselle öljykasvisadolle on todellinen tarve Suomessa, ja sopimusviljelyyn on tarjolla hyviä vaihtoehtoja. Varmista siis, että rypsi ja rapsi ovat osa viljelysuunnitelmaasi. Viljelyssä kannattaa painottaa valintoja kasveihin, joille on kysyntää.

Öljykasvit ovat tärkeä lenkki osana monipuolista viljelykiertoa. Korkean esikasviarvonsa ansiosta niiden viljely hyödyttää myös muita viljelykierron kasveja. Rypsin ja rapsin juuristorakenne on vahva ja maata kuohkeuttava. Lisäksi viljelytoimet onnistuvat samalla kalustolla kuin perinteinen viljanviljely, ja varastotilan säästö on huomattava, kun varastoitava sato on tiivistä tavaraa. Käytännön ohjeita viljelyyn on koottu mm. VYR:n rypsin ja rapsin viljelyoppaaseen: www.vyr.fi/rypsin-ja-rapsin-viljelyopas

Kotimainen öljykasviteollisuus käyttää vuosittain noin 135 000 – 150 000 tonnia rypsin ja rapsin siementä. Viime vuosina kotimainen tuotantomäärä on jäänyt huomattavasti alle tarpeen, mikä on johtanut tarvittavan tuontimäärän kasvuun. Kehityksen toivotaan kääntyvän, ja tavoitteena olisikin kasvattaa kotimaista omavaraisuusastetta siten, että kaikki käytettävä raaka-aine saataisiin kotimaasta. 

Rypsin ja rapsin siemenestä puristetaan terveellistä ja laadukasta kasviöljyä, ja loppuosasta siementä syntyy puristetta, joka on korkealaatuista valkuaisrehua kotieläimille. Kotimaisen raaka-aineen saatavuus on tärkeää sekä elintarvike- että rehuteollisuuden kannalta. Kotimaisuusasteen kasvattaminen ja valkuaisomavaraisuuden parantaminen ovat teemoja, joiden eteen Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) yhdessä alan toimijoiden kanssa tekevät paljon toimia. Omavaraisuus ja ruokaturva ovat Suomelle ensisijaisen tärkeitä muuttuvassa maailmassa.

Kohti uutta kasvukautta 2020 

Kevätöljykasvien peittaus on turvattu myös keväälle 2020, sillä poikkeuslupa on myönnetty Buteo Start FS 480 -peittausaineelle, jonka teho alkukasvukauden tuholaisia vastaan on tutkitusti hyvä. Lajikevalintaan löytyy lukuisia erilaisia vaihtoehtoja niin rypsin kuin rapsin osalta. Jokaisen tilan tarpeisiin ja viljelykiertoon löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. 

Katseet on nyt suunnattu vahvasti kevätöljykasvien suuntaan, mutta mielessä kannattaa pitää myös syysöljykasvien viljely. Syysrypsissä ja -rapsissa satopotentiaali on selkeästi kevätmuotoja korkeampi, ja nopea kasvuunlähtö ja kehitysvauhti keväällä luovat mahdollisuudet korkeimpien tuholaispaineiden välttämiselle. Syysmuotoisten öljykasvien viljely on pääroolissa muualla maailmassa, ja myös meillä Suomessa voisi olla sen suhteen paljon mahdollisuuksia.  

Lisätietoja:  

Hanna Helkkula, Vilja-alan yhteistyöryhmä

Elisa Piesala, Öljykasvituoteyhdistys 

Öljykasvituoteyhdistys on Elintarviketeollisuusliitossa toimiva toimialayhdistys, joka edustaa Suomessa toimivia pääosin kotimaisia öljykasveja elintarvikkeiksi ja rehuksi jalostavia yrityksiä.