UUTISIA VILJAKETJUSTA

Euroopassa kuiva kevät

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 29.4.2020

Länsi-Eurooppa koki yhden kuivimmista keväistä erittäin märän talven jälkeen. Maaliskuun puolenvälin jälkeen sateita ei ole saatu alueittain lähes lainkaan.

Hyvin kuiva maanpinta on vaikuttanut kylvöihin ja orastumiseen negatiivisesta. Keski- ja Kaakkois-Euroopassa kylmä rintama maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun alussa hankaloittivat kylvöjen ja orastumisen etenemistä 

4 2020 Areas of concern

Ohra hyvässä mallissa läpi Euroopan

Ohran EU:n suurimmassa tuottajavaltiossa Espanjassa kasvustot ovat hyvässä kunnossa.

Pienen viivästyksen jälkeen ohran kylvöt ovat edenneet maaliskuun puolen välin jälkeen Ranskassa, Irlannissa, Benelux-maissa, Saksassa ja UK:ssa. Ohran kylvöt ovat näissä maissa joko valmiit tai lähes valmiit. Korkeat lämpötilat ja sateiden puute on kuitenkin kuivattaneet maan päällikerrokset. Sateita kaivataan hyvän satotason saavuttamiseksi. Alueen ohra pinta-alan arvioidaan kasvavan viime vuodesta syksyn märkyydestä johtuvan syysviljojen pinta-alan pienentymisen seurauksena. 

Tanskassa, joka on EU:n kolmanneksi suurin ohran tuottaja, sekä Ruotsissa taukoamattomat sateet ovat aiheuttaneet kylvöjen venymistä. Yleensä kyseisissä maissa on päästy kylvöihin maaliskuun puolessa välissä, mutta nyt kylvöjen aloitus venyi huhtikuun puolelle ja kylvämään päästiin vain kuivimpia lohkoja. 

Puolassa leuto sää vauhditti kylvöille pääsyä. Ohran kylvöt saatiinkin valmiiksi jo huhtikuun alkupuoliskolla. Kuivuus on paikoittain vaikuttanut orastumiseen ja aikaiseen kehitysvaiheeseen. Myös hallavaurioita on raportoitu.

Itämeren alueella ohran kylvöt alkavat yleensä huhtikuun loppupuolella, mutta suotuisat olosuhteet ovat vauhdittaneet kylvöille lähtöä alueen eteläosissa. Liettuassa kylvöt alkoivat maaliskuun puolessavälissä ja ovat edenneet vauhdilla.  

4 2020 Spring Areas of concern

COVID-19 epidemialla ei ole ollut vaikutusta kevätkylvöihin, vaikka työvoiman suhteen on ollut haasteita. Tällä hetkellä siementen, kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden saatavuus on ollut riittävä, eikä äkillistä häiriötä ole odotettavissa.

JRC MARS Bulletin