UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:hun odotetaan suurta kaurasatoa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 15.4.2020

Strategie grains ennustaa EU:n 2020 kaurasadosta yli 0,5 milj. tn suurempaa kuin vuoden 2019 sadosta. Kauran tuotantoennuste kohoaa 8,5 milj. tonniin. Iso-Britannian kauran tuotantomäärien ennustetaan nousevan ennätykselliseen 1,15 milj. tonniin.

Kauran elintarvikekäytön ennustetaan kasvavan jälleen tulevalla kaudella. Kasvua ennustetaan n. 50 ktn kuluneesta kaudesta 1,5 milj. tonnin käyttömääriin. Myös kauran rehukäytön ennustetaan kasvavan tulevalla kaudella, kohoten 6,0 milj. tonnin tasolle.

EU:n sisäisen kauran liikkumisen ennustetaan pienenevän tulevalla kaudella. Tämä johtuu etenkin Espanjan, Saksan ja Benelux-maiden alhaisemmista tuontitarpeista. Vientimäärien pienentyminen näkyy ennusteiden mukaan Suomen, Latvian ja Iso-Britannian vienneissä. 

Kauran viennin kolmansiin maihin ennustetaan pysyvän tulevalla kaudella kuluneen kauden lukemissa n. 220 ktn tasolla. Tästä n. 90 ktn vietäisiin Yhdysvaltoihin, 60 ktn Sveitsiin, 30 ktn Norjaan ja 30 ktn Etelä-Afrikkaan.

EU:n kauran loppuvarastojen 2020/21 ennustetaan kasvavan n. 1,3 milj. tonniin. Varastot kasvaisivat etenkin Iso-Britanniassa (150 ktn), mutta myös huomattavaa varastojen kasvua olisi ennusteiden mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa (kaikissa + 60 ktn).

Strategie grains pitää Iso-Britannian mukana EU:n ennusteissa siirtymäajan loppuun (31.12.2020)