UUTISIA VILJAKETJUSTA

Laatuhinnoittelut ja sopimusmallit

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 31.3.2020

Viljakaupan toimijoiden laatuhinnoittelut ja sopimusmallit saattavat ensivilkaisulla tuottaa päänvaiva. Mitä eroja sopimuksilla ja laatuhinnoitteluilla on eri toimijoiden välillä? Perehtymällä ajan kanssa toimijoiden tarjoamiin vaihtoehtoihin, löytyvät tilakohtaisesti parhaat sopimusmallit.

VYR:n asiantuntija keräsi viljakaupan laatuhinnoitteluita ja sopimusmalleja eri toimijoilta sekä sovelsi yksinkertaistetuissa laskentaesimerkeissä eri sopimusmalleja. Kyseinen artikkeli on julkaistu Käytännön Maamiehessä 3/2020. Se on nyt myös luettavissa alhaalta löytyvän linkin kautta.

Huomioittehan, että laatuhinnoittelu voi muuttua satokauden edetessä. Artikkelissa ilmoitetut syksyn hintanoteeraukset ovat jo muuttuneet useampaan otteeseen. 

Viljamarkkinoiden seurannalla markkinariskin hallintaa 

Markkinoiden muutokset aiheuttavat kaikille viljaketjun toimijoille hintaan liittyviä riskejä. Tasapainoisessa markkinatilanteessa muutosten ja niiden aiheuttamien hintaheilahtelujen ajankohdat ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Hintavaihtelut voivat lyhyelläkin aikavälillä olla suuria ja yleensä hinta nousee loivemmin kuin se laskee. Hinnan jyrkkään laskuun voi olla syynä esimerkiksi tarjonnan merkittävä lisääntyminen, kun suuri joukko tuottajia haluaa myydä samaan aikaan. Tämän johdosta ostajien hankintatarve täyttyy, kysyntä laskee ja hintaan kohdistuu laskupainetta. 

Hintojen kohotessa odottelu ja korkeimman hinnan tavoittelu ei ole riskitön vaihtoehto, sillä tilanne voi muuttua nopeasti. Hintariskiä voi pienentää aktiivisella markkinaseurannalla sekä myyntisuunnittelulla. 

Myyntisuunnitelman tekeminen tuotettavalle viljalle on erittäin tärkeää. Jotta tilalle parhaiten sopivat sopimukset ja ostajat löytyisivät, tulisi niiden etsimiseen käyttää aikaa kuten muuhunkin tilan talouden ja hankintojen suunnitteluun. Tilan tuotantokustannusten tunteminen on avainasemassa, kun määritetään, mikä on riittävä hinta kustannuksiin nähden. Tulevan markkinointivuoden hintanäkymiä pitäisi seurata jo kylvöpäätöksiä tehdessä.

VYR:n viljakaupan ja sopimusviljelyn oppaasta löytyy paljon asiaa markkinoiden seuraamisen tärkeydestä, markkinariskin hallinnasta sekä eri sopimusmalleista.VYR:n asiantuntija keräsi viljakaupan laatuhinnoitteluita ja sopimusmalleja eri toimijoilta sekä sovelsi yksinkertaistetuissa laskentaesimerkeissä eri sopimusmalleja. Kyseinen artikkeli on julkaistu Käytännön Maamiehessä 3/2020. Se on nyt myös luettavissa alhaalta löytyvän linkin kautta. Huomioittehan, että laatuhinnoittelu voi muuttua satokauden edetessä. Artikkelissa ilmoitetut syksyn hintanoteeraukset ovat jo muuttuneet useampaan otteeseen. 

Viljakaupan sopimuskirjo ja laatulisien monimutkainen maailma
2 Mt, päivitetty 31.3.2020

Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas