UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöaikeet 2020 kartoitettu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 20.3.2020

Kasvukauden 2020 kylvöaloja koskeva viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Syyskylvöisten pinta-ala pienenee ja kevätkylvöisten kasvaa. Herneen pinta-ala kasvaa kyselyn mukaan huikeat 26 %!

Kysely on osa laajaa Maatilojen kehitysnäkymät kyselyä, johon vastaa 4457 tilaa eri puolilta Suomea.

Kuvat: Kantar TNS, VYR Kylvöalaennuste 2019

Kylvöennuste kaikki 2020

Kauran viljelyala nousee vastausten perusteella (+ 5 %) 334 200 hehtaariin viime vuodesta. Kevätvehnän ala kasvaa arvion mukaan (+ 2 %) 166 700 hehtaariin. Prosentuaalisesti eniten kasvavaa herneen pinta-ala (+ 26 %) 17 700 hehtaariin. Kaikkien kyselyssä mukana olleiden erikoiskasvien pinta-alat kasvavat;kevätrapsi (+12 %) 18 700 hehtaariin, kevätrypsi (+ 14 %) 16 600 hehtaariin ja härkäpapu (+6 %) 18 700 hehtaariin.

Syyskylvöiset eivät viime vuoden suuren suosion jälkeen päässe kyselyn mukaan yhtä suuriin lukemiin. Ruispinta-ala palaa kyselyn mukaan 23 600 hehtaariin (-38 %), syysvehnä 29 700 hehtaariin (- 26 %) ja syysöljykasvit 1 700 hehtaariin (-69 %).

Kylvöennuste kaura 2020

Muutos kauran kylvöaikomuksissa on 5 %:a (+ 14 600 ha) viime vuoden toteutuneeseen pinta-alaan verrattaessa. Suurimmat pinta-alat kauraa viljeltäisiin kyselyn mukaan Länsi-Suomessa (112 400 ha). Kauran suosio taas kasvoi kyselyn mukaan eniten Etelä-Suomessa (+ 8 %) vuoden 2019 toteutuneesta 82 200 hehtaarista 88 900 hehtaariin.

Kauran toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2019 320 000 ha (ennakko)
 • 2018 324 000 ha
 • 2017 337 000 ha
 • 2016 332 000 ha
 • 2015 307 000 ha
Kylvöennuste ohra 2020

Ohra pysyy Suomen suurimpana viljana, vaikka sen pinta-ala tippuisi kyselyn mukaisesti yhden prosenttiyksikön viime vuoden toteutuneesta pinta-alasta 450 400 hehtaariin. Pohjanmaalla ohraa aiotaan kylvää 116 800 hehtaarille, mikä on 1 % suurempi kuin toteutunut ohra-ala vuonna 2019. Länsi-Suomessa ohraa aiotaan kylvää 127 700 ha (-1 % y/y) ja Etelä-Suomessa 102 600 ha (-1 % y/y).

Ohran toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2019 455 000 ha (ennakko)
 • 2018 463 000 ha
 • 2017 437 000 ha
 • 2016 486 000 ha
 • 2015 513 000 ha 

Kylvöennuste vehnä 2020

Kevätvehnän pinta-alaa aiotaan kylvää kyselyn mukaan 2 % enemmän kuin viime vuonna kylvettiin, eli 170 100 hehtaaria. Prosentuaalisesti pinta-alaa aiotaan kasvattaa eniten Itä-Suomessa 6 200 hehtaarista 7 400 hehtaariin (+ 19 %) ja Pohjanmaalla 18 400 hehtaarista 19 300 hehtaariin (+ 5 %). Eniten pinta-alaa aiotaan kuitenkin kasvattaa Etelä-Suomessa 64 100 hehtaarista 66 100 hehtaariin.

Kevätvehnän toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2019 167 000 ha (ennakko)
 • 2018 179 000 ha
 • 2017 183 000 ha
 • 2016 197 000 ha
 • 2015 206 000 ha

Syysvehnän toteutuneet pinta-alat ovat olleet:

 • 2019 40 000 (ennakko)
 • 2018 11 000 ha
 • 2017 36 000 ha
 • 2016 26 000 ha
 • 2015 43 000 ha 

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri osana laajaa Maatilojen kehitysnäkymät kyselyä, johon vastaa 4457 tilaa eri puolilta Suomea.

Lähde TNS Kantar ja Luke