UUTISIA VILJAKETJUSTA

Euroopassa mittaushistorian leudoin talvi

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.3.2020

Suurimmassa osassa Eurooppaa talvi on ollut leudoin vuonna 1979 aloitetun mittaushistorian aikana. Monilla alueilla keskilämpötila oli 2-4 °C pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Tätä suurempia lämpötilaeroja oli Pohjois- ja Itä-Euroopassa.

Leudon talven takia syyskasvustot ovat pitkälle kehittyneitä sekä hyvässä kunnossa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Merkittävää sadannan puutetta on ollut durum vehnän pääviljelyalueilla (Etelä-Italia, Espanja ja Kreikka) sekä Romaniassa ja pohjoisosiossa Bulgariaa.

Average temperatures

Liiallista märkyyttä taas on luoteis-Euroopassa. Syysviljat eivät vielä ole näillä alueilla kehittyneet tasaisesti ja hoitotoimenpiteiden tekeminen on ollut hankalaa. Märillä alueilla kevätkylvöjen tekeminen on näillä alueilla viivästynyt, eikä ennustetut paremmat säät välttämättä auta saamaan kiinni myöhästynyttä aikataulua.

Rainfall

Uusimmat satoennusteet perustuvat historialliseen dataan:

Mars ennuste 3 2020

Lähde JRC MARS Bulletin