UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vuoden 2019 aikana maatilat myivät 1,8 miljardia kiloa viljaa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 10.2.2020

Kotimaan teollisuus käytti viljaa yhteensä 1,34 miljardia kiloa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2018.

Kotimainen teollisuus ja viljan välittäjät ostivat vuonna 2019 viljaa suoraan maatiloilta yhtä paljon kuin edellisvuonna – yhteensä 1,8 miljardia kiloa. Yli kolmannes ostetusta viljasta oli ohraa (690 milj. kg). Kauraa siirtyi markkinoille 559 milj. kg, vehnää 427 milj. kg ja ruista 100 milj. kg.

Vuoden 2019 lopussa teollisuuden ja kaupan varastojen ruisvarastot kasvoivat (+21 %), mutta muut viljavarastot pienenivät vuodesta 2018. Vuoden 2019 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli noin 500 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Määrä on neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin ja pienin loppuvuoden varastomäärä viimeisen 12 vuoden aikana.

Kauran käyttö elintarviketeollisuudessa nousee hurjaa vauhtia. Vuonna 2019 kauraa käytettiin elintarviketeollisuudessa 122,8 milj. kg, mikä on 25 % enemmän kuin vuonna 2018 ja 33 % enemmän kuin vuonna 2017. Ohran käyttö rehuteollisuudessa kasvoi 13 % viime vuodesta. Vehnän ja kauran rehukäyttö sen sijaan pieneni.

Rypsiä ja rapsia ostettiin 54 milj. kg, mikä on 23 % vähemmän kuin vuonna 2018.

Viljan ostotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljaa varastoissa kesä- tai joulukuun lopussa.
Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Stat.luke.fi -palvelusta.


Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot, 4. vuosineljännes ja vuosi 2019