UUTISIA VILJAKETJUSTA

2019 oli viljojen hometoksiinien suhteen helppo vuosi

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 26.2.2020

Vuoden 2019 viljasato oli siis ennätyksellisen puhdasta hometoksiineista. Hyvään tilanteeseen vaikuttivat todennäköisesti takana ollut ennätyskuiva kesä 2018, mikä ei suosinut punahomeiden lisääntymistä.

Kasvukausi alkoi vaihtelevasti eri alueilla ja kylvöjä tehtiin huhtikuun puolesta välistä kesäkuun puoliväliin.Kasvukauden alku oli lupaava, ja viljakasvustot kehittyivät tiheiksi ja reheviksi. Sen jälkeen alkoi pitkä kuivajakso, mikä piti punahomeen riskin alhaisena, erityisesti alttiina kukinnan aikana. Elokuun alussa oli muutamia hallaöitä. Osa puinneista saatiin tehtyä elokuun lopussa ennätyskuivista kasvustoista. Puinnit venyivät kuitenkin pitkälle syyskuun loppuun, koska sateet ajoittain katkaisivat sadonkorjuutyön.

Viljojen DON-hometoksiinipitoisuudet olivat koko 2000 -luvun mittaushistoriaan nähden ennätysmatalia. Analysoidusta 120 kauranäytteestä vain yhdessä näytteessä analysoitiin niukasti elintarvikeraja-arvon ylittävä DON-pitoisuus. Valtaosassa viljanäytteissä ei havaittu joko lainkaan DON hometoksiineita tai ne olivat alle määritysalarajan 25 μg/kg. Viljoissa, kauraa lukuun ottamatta, kaikki mitatut DON-pitoisuudet olivat alle 200 μg /kg. Myös kaurassa valtaosassa eli 89 % näytteistä mitatut DON-pitoisuudet olivat alle 200 μg /kg, ja lopuissa näytteissä pitoisuudet vaihtelivat 200–660 μg /kg välillä. 

Myöskään T-2 ja HT-2 -toksiineita ei havaittu viljoissa juuri lainkaan. Kaurassa kohonneet T-2 ja HT-2 -summapitoisuudet olivat 110–660 μg/kg välillä, kun suositusraja-arvo on 1 000 ug/kg. Kohonnut NIV-pitoisuus mitattiin vain yhdestä kauranäytteestä, 1 900 μg/kg, kun edellisenä vuonna 2018 niitä havaittiin 7 näytteestä. T-2, HT-2 ja NIV -toksiineille ei ole toistaiseksi vahvistettu lainsäädännöllisiä raja-arvoja. 

Vuoden 2019 viljasato oli siis ennätyksellisen puhdasta hometoksiineista ja 99 % sadosta täytti elintarvikevaatimukset. Hyvään tilanteeseen vaikuttivat todennäköisesti takana ollut ennätyskuiva kesä 2018, mikä ei suosinut punahomeiden lisääntymistä, ja viljan kukinta-aikaan osunut kuiva pitkä jakso. Myös punahomesienilajistossa havaittiin muutoksia ja vallitsevan Fusarium graminearum -sienen, joka on pääasiallinen DON-tuottaja, määrä oli nyt edellisvuosia selvästi vähäisempi. Sitä vastoin Fusarium poae -sienen määrän lisääntyminen oli selvästi nähtävissä. Fusarium poae -sieni tuottaa nivalenolia ja se viihtyy sekä runsastuu lämpimissä ja kuivissa sääolosuhteissa.

Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto ja ProAgria kirjoittavat yhdessä vuosittain VYR-jäsenistölle raportin kauden viljan turvallisuusseurannan tuloksista (vuosittain yht. 170 näytettä). 2019 seurantaraportin kirjoittajat: Veli Hietaniemi ja Sari Rämö, Luonnonvarakeskus Luke; Mirja Kartio ja Elina Sieviläinen, Ruokavirasto; Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto

VYR Turvallisuusseuranta