UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ruis ei ole loppumassa Suomesta

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 16.1.2020

Mediassa uutisoitu ja sosiaalisessa mediassa esiin nostettu huoli lämpövaihteluiden sekä vähäisen lumipeitteen vaikutuksesta syysviljapeltoihin on aiheuttanut paljon keskustelua. Huoli kasvustojen kunnosta on todellinen, mutta vaikuttaako tämä tulevan kauden rukiin tuontiin.

Suomen rukiin viljely keskittyy Lounais-, Länsi- ja Etelä-Suomeen. Suomen alueellinen erikoistuminen eri tuotantosuuntiin selittää tätä ilmiötä.  

Vilja-alan yhteistyöryhmän kotimaan viljatasearviosta nähdään, että tavanomaisen rukiin kotimaan kysyntä on pysynyt lähes vakiona kaudesta 2014/15 lähtien. Kysyntä on vaihdellut n. 101-96 ktn välillä. Kun muistellaan viimekauden satokautta, mieleen palaavat ennätykselliset sadot, joista mm. Luonnonvarakeskus uutisoi ruissadon olleen suurin lähes 30 vuoteen. Kotimaan rukiin tuotanto oli 2019/20 huimat 180 000 tn.

Rukiin käyttö on lähes vakio 100 ktn ja tuotantoa oli 2019/20 180 ktn. Loppuvarastot kasvoivat huimasti ja olisivat marraskuussa kokoontuneen VYR:n viljamarkkinatyöryhmän arvion mukaan kauden loppuessa (1.7.2020) 140 ktn. Tämä riittää pitkälti täyttämään Suomen käyttötarpeen tasaisen käytön mukaan jopa yli puolitoista vuotta.

Tarkasteltaessa arviota Luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2019/20 huomataan, että luomuruista saatiin myös tuotettua suuria määriä 9,1 ktn (2018/19 4,2 ktn, 2017/18 5,8 ktn, 2016/17 7,8 ktn). Suuren tuotantomäärien ansiosta myös luomuruista on markkinoilla hyvin liikkeellä. Luomurukiin markkinatilannetta on vaikeampi arvioida pienien määrien ja tilastollisten epävarmuuksien takia, mutta keskimäärin luomuruista käytetään markkinakausittain n. 5-6 milj. kg.

Ennätyksellisen rukiin tuotantomäärän takana 2019/20 oli erinomainen lämmin ja sopivan kuiva syksy 2018, jolloin kylvämään päästiin pelloille otollisissa olosuhteissa. Talvivaurioita tuli vähän ja kasvukausi 2019 oli otollinen rukiille. Näiden lisäksi viljelijöiden viljelytekninen osaaminen ja toimenpiteiden oikea ajoittaminen takasivat erinomaisen sadon. Esimerkiksi Pro Rukiin järjestämän Ruismestari 2019 kisan voittaja saavutti 10 633 kg hehtaarisadon!

Syksyllä 2019 ruista kylvettiin Luonnonvarakeskuksen ennakollisten syyskylvötilastojen mukaan 24 000 ha, mikä 5 500 ha vähemmän kuin vuonna 2018. 5 vuoden ka. ruisala on ollut n. 29 000 ha, eli nyt kylvetty pinta-ala on hieman alle keskiarvon. Luomuruista kylvettiin 2019 Luonnonvarakeskuksen mukaan tilastohistorian suurimmalle pinta-alalle 5 500 ha.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei ruis ole loppumassa kuluvan vuoden aikana Suomesta. Talvivaurioiden riski on suuri lämpötilan sahatessa ylös alas kasvustojen ollessa ilma lumipeitettä. Talvivauriotilannetta on vaikea ennustaa ja nähtäväksi jää onko tilanne huono yksittäisillä pelloilla alueellisesti vai onko suuria pinta-aloja tuhoutunut. Luomurukiin pinta-ala on kasvanut, mutta talvivahinkojen vaikutusta ei pystytä ennen kevättä myöskään näiltä pelloilta arvioimaan.

Vilja-alan yhtestyöryhmän tasearviot

Vilja-alan yhteistyöryhmän arvio luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta

Luke satotilastot