UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kasviproteiinit ovat yritysten tulevaisuuden visioissa – otettava mukaan myös maatalouspolitiikkaan

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.12.2019

Marraskuun puolessavälissä VYR ry järjesti Euroopan laajuisen seminaarin, joka keskittyi kasviproteiineihin ja niiden markkinoihin. Tapahtuma korosti kasviproteiinien mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Ajankohtaisia kysymyksiä ja aiheita tarkasteltiin globaalin kaupan, tulevan CAP uudistuksen, tutkimuksen, ruoka- ja rehuteollisuuden sekä alkutuotannon näkökulmista.

Vilja-alan yhteistyöryhmälle tarjoutui mahdollisuus järjestää Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella tapahtuma, joka keskittyi kasviproteiineihin. Seminaariin kutsuttiin kansainvälisiä yrityksiä sekä EU-maiden edustajia. Tapahtuman yksi tarkoitus oli verkostoitua ja vertailla kuinka eri organisaatiot ja valtiot valmistautuvat kasviproteiinibuumiin sekä komission asettamaan tavoitteeseen lisätä EU:ssa tuotetun kasvivalkuaisen määrää tuontivalkuaisen kustannuksella. Aihepiiri osoittautui erittäin suosituksi ja yleisö otti aktiivisen roolin päästessään kyselemään asiantuntijoilta heidän kantaansa mm. ruokamuutokseen ja EU:n Farm To Fork -strategiaan.


Puheenvuoroissa nousi esiin, että ruokasysteemit ovat monimutkaisia, eikä niitä saada sormia napsauttamalla muutettua. Politiikka kaipaa yksinkertaistamista sekä panostusta ruokatutkimukseen ja innovaatioiden tuotteistamiseen. Jo nyt tehdään paljon, mutta maailman muuttuessa tarvitsemme yhä enemmän tiedon jakamista sekä yhteistyötä toimijoiden välillä. Kasviproteiinien lisäämiseksi ruokavalioon tarvitaan hyvän ravintosisällön lisäksi panostusta tuotteiden hyvään makuun. Ilman nautinnollista makukokemusta, ei kuluttaja palaa tuotteen pariin uudestaan.


Puhuttaessa kestävästä ruuan tuotannosta tulee ottaa kestävyyden kaikki osa-alueet huomioon niin ilmastosta vastuulliseen työvoiman käyttöön. EU tarvitsee yhteisen mittarin kestävyydelle sekä ennen kaikkea määritelmän, mitä kestävyys on.


Viljelijät ovat ruokamuutoksen avainpelaajia. Ilman kohtuullista korvausta työstään he eivät pysty tuottamaan raaka-aineita elintarvikkeisiin tai rehuksi. Tuottajien työ ja maatalouden kehittäminen kohti kestävämpää ruoantuotantoa tulisi palkita. Vuoropuhelua kuluttajien kanssa ja kuluttajien luottamuksen lisäämistä EU:n viljelykulttuuriin tarvitaan, jotta myös tuottajat pääsevät mukaan proteiinibuumiin.


Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla löydämme parhaat ratkaisut EU:n kasviproteiineille.


Seminaarin esitysmateriaaleja on luettavissa kotisivuillamme

Plant Protein Seminar 18.-19.11.