UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU maatalouden näkymät 2019-30: viljamarkkinat kasvavat

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 18.12.2019

EU:n viljan ja öljykasvien kysyntää kasvattaa etenkin rehukäytön lisääntyminen. Viljojen ja öljykasvien teollinen käyttö tulee myös kasvamaan.

Euroopan komissio julkaisi joulukuun 10. päivä raportin EU:n maatalouden näkymistä 2019-30.

Näkymien mukaan, suurin osa EU:ssa tuotetusta ruuasta kulutetaan sisämarkkinoilla vuosina 2019-2030. Kuluttajat EU:ssa ja muualla olisivat yhä tietoisempia ja vaativimpia ruuan suhteen. He suosisivat lähellä tuotettua, luomu- ja muilla sertifikaateilla varustettuja tuotteita. Globaalin kysynnän kasvaessa EU:lla olisi mahdollisuuksia saada vientimarkkinaosuuksia joistakin tuotekategorioista (mm. maitotuotteet), mutta kilpailu etenkin viljamarkkinoilla kasvaisi yhä.

Raportin mukaan öljykasvien, pysyvien laitumien ja muiden monivuotisten kasvien osuus peltopinta-alasta tulisi pienenemään. Viljojen, proteiinikasvien sekä rehutuotannon pinta-ala taas kasvaisi. Vaikka maatalouden kokonaispinta-ala raportin mukaan pienenee, niin tuotanto kasvaisi suurempien satotasojen ansiosta.

EU:n viljamarkkinat kasvaisivat tuotantomuutosten sekä rehun kasvaneen kysynnän takia. Myös viljan teollinen käyttö kasvaisi. Vehnän ja maissin pinta-alojen ennustetaan kasvavan muiden viljojen kustannuksella. EU:n viljan tuotanto (mukaan lukien maissi) voisi kasvaa 320 milj. tonniin (2019 tuotanto oli 312 milj. tn). Kilpailu markkinoista kiihtyisi etenkin Mustanmeren alueen tuotannon kanssa, mutta EU:n viljan viennin ennustetaan silti kasvavan maltillisesti.

EU:n vahvan proteiinikasvien tuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan. Ennuste 6,3 milj. tn. tuotannosta keskipitkällä aikavälillä on mahdollinen. Tuotannon kasvua kiihdyttää vahva kasviproteiinipohjaisten elintarviketuotteiden kysyntä sekä paikallisen rehuraaka-aineen tarve.

Raportti ennustaa öljykasvipinta-alan pienentymistä. Rapsi pinta-ala laskee, mutta pysyy silti viljelyssä tasaisen rehukysynnän sekä sen viljelykierrossa antaman agronomisen arvon ansiosta. Kaikkien öljykasvien tuotanto pysyisi vakaana keskipitkällä aikavälillä. Tuontia tultaisiin yhä tarvitsemaan, jotta rehukäytön tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Soijan pinta-ala tulisi EU:ssa kasvamaan. 

EU AGRICULTURAL OUTLOOK FOR MARKETS AND INCOME 2019-2030