UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vilja ja viljatuotteiden osuus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennin arvosta pienentynyt viiden vuoden ajan

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 14.11.2019

Vuonna 2018 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vienti jäi 1,5 miljardiin euroon. Tuonnin arvo pysyy korkealla 5,3 miljardissa eurossa.

Vuonna 2018 rehujen tuonti oli arvoltaan 335 miljoonaa euroa. Sen osuus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnista oli 6 %. Vuonna 2017 rehujen tuontia tapahtui 327 milj. € arvosta ja vuonna 2016 339 milj. € arvosta.

Viljan ja viljatuotteiden osuus vuonna 2018 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnista oli 2 % (109 milj. €). Vuonna 2017 tuonnin arvo oli 95 milj. €, 2016 83 milj. € ja 2015 85 milj. €.

Rehujen viennin osuus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennistä vuonna 2018 oli 4 % (68 milj. €). Vuonna 2017 osuus oli 5 % (74 milj €), vuonna 2016 4 % (55 milj. €) ja vuonna 2015 4 % (53 milj €)

Viljan ja viljatuotteiden osuus viennistä oli vuonna 2018 8 % (126 milj. €), vuonna 2017 10 % (154 milj. € ), vuonna 2016  12 % (168 milj. €), vuonna 2015 13 % (191 milj. €) ja vuonna 2014 13 % (206 milj. €).

Arvoltaan suurimmat viennin tuoteryhmät olivat vuonna 2018 maito- ja meijerituotteet (23 prosenttia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennin arvosta), muut elintarvikejalosteet (21 %) ja alkoholit, juomat, makeiset ja tupakka (20 %).

Tuonnin merkittävimmät tuoteryhmät olivat muut elintarvikejalosteet (24 prosenttia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnin arvosta), alkoholit, juomat, makeiset ja tupakka (21 %) sekä hedelmät, marjat ja vihannekset (14  %).

Luonnonvarakeskus kertoo, että vuonna 2018 tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi, Viro, Ranska ja Venäjä ja tuontimaat Alankomaat, Saksa, Ruotsi ja Norja.  Venäjä oli vielä vuonna 2014 suomalaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tärkein vientikohde.  Viennin arvo Kiinaan kasvoi noin 50 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa 2018